سخنرانی لطیف پدرام ( کامل، با ماجرای اخلال)

زنده گیــنـامـــۀ مسعود بزرگ ( رح )

سخنان آموزنده از مسعود بزرگ(رح)

سیاسی

نوشته شده توسط هارون امیرزاده
اخبار
نمایش از 06 تیر 1394
پرینت

آیا به دوستم می توان اعتماد کرد؟
نبشته از : هارون امیر زاده
اخیرا در نتیجه گسترش نا امنی ها در شمال کشور و تقاضا ها و فشار های اجتماعی مردم تاجیک و ازبیک اتحاد میان استاد عطا محمد نور والی بلخ و جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست حکومت وحدت ملی افغانستان صورت گرفت.

 

استاد نور این اتحاد را بخاطر" دفاع از مردم ما" در برابر طالبان و داعش ضروری نامید و دوستم هم برای امنیت شمال تاکید بر این اتحاد نموده است. این در حالیست که هم دوستم و هم استاد نور هر کدام بطور جداگانه بار ها از حکومت مرکزی اجازه خواستند که آنها می توانند امنیت شمال را تامین کنند. ولی نه تنها دولت مرکزی به آن پاسخ مثبت نداده است، بلکه برخی لابی های غربی در تحت نام حقوق بشر با آنها مخالفت نموده اند.

اعلام اتحاد دوستم و عطا در مبارزه مشترک با دشمن مشترک از حمایت و استقبال گسترده مردم شمال برخوردار گردیده است و امیدواری اینست که این اتحاد بجای رقابت های خصمانه گذشته میان هر دو شخصیت با نفوذ شمال و یکی از بازیگران معادلات قدرت جلو فاجعه سقوط شمال بدست طالبان و داعش را بگیرند. ولی این اتحاد دشمنان نیرومند داخلی و خارجی زیادی دارد.

درین بحث به چند مانع فرا راه این اتحاد اشاره میشود:

1. نخستین مانع در این اتحاد اعتماد متقابل میان دوستم و استاد عطا محمد نور است. من شخصاً به صداقت، تعهد، قول و باورمندی به مردم توسط استاد عطا محمد نور باور دارم. او در بد ترین شرایط در کنار مردم خود ایستاد و در 14 سال اخیر هم هرگز حاضر نشد بخاطر منافع شخصی خود مردم شمال را بحیث دلال به پشتونیسم، پان ترکیسم و پان ایرانیسم بفروشد. او امروز یگانه تکیه گاه و امید مردم در جنگ با تروریسم در شمال است.
اما با تاسف به دوستم هرگز نمی توان اعتماد کرد. او در سه دهه اخیر عامل اصلی بد بختی و سقوط شمال بدست دشمن و بی اتفاقی میان تاجیک و ازبیک ها که قرن ها باهم برادروار زندگی کردند و پیوند های خونی و خویشاوندی زیادی دارند، بوده است. او بحیث دلال قوم شریف ازبک بار ها ازبک ها را در میدان جنگ تنها رها کرده به ترکیه فرار نمود. در 14 سال اخیر هم بحیث ابزار تقویت حکومت پشتونیسم خدمت کرد. بد ترین نمونه آن انتخابات اخیر بود که در رکاب غنی خدمت کرد.
افزون بر آن دوستم، بحیث یک شخص کم سواد، عیاش و معتاد به شراب کمتر توانایی رهبری یک اداره و یا یک ارتش را دارد. او زیادترین وقت خویش را بجای کار در مقام معاونیت اول غنی در خانه با خانم جوان نو و پنهان خویش سپری می کند و یا سفر به ترکیه و یا دوبی یک طیاره پر از افراد بیکار، اعضای فامیل و یا با بچه خوانده اش لالی حمیدزی یکی از پای لچان چرسی قندهار با مصرف دولت افغانستان تحت عنوان هیات رسمی گذشتاند.

2. دومین مانع اتحاد میان استاد نور و دوستم ترکیه و ازبکستان است. این دو کشور برای دست یابی به منافع جیوپلیتیک خویش از دوستم بحیث ابزار بی اتفاقی میان ازبک ها و تاجیکان استفاده می کنند. افزون بر آن ترکیه بحیث بازیگر بزرگتر در اتحاد با پاکستان، عربستان و غرب مانع بزرگ اتحاد مردم شمال است.
در حال حاضر ترکیه در همدستی با کشور های نامبرده هم در شرق میانه و هم در افغانستان و آسیای میانه حامی داعش است. ازین نقطه نظر ترکیه بحیث حامی دوستم و دوستم بحیث ابزار استخبارات ترکیه نمی تواند بدون اجازه ترکیه وارد جنگ با طالبان و داعش شود. این در حالیست که ازبک های افغانستان و ازبکستان ستون فقرات داعش را در شمال تشکیل می دهند.

3. سومین مانع اتحاد میان دوستم و عطا پشتونیسم نظام حاکم در تحت رهبری غنی و کرزی است. روی تصادفی نیست که شمال در زمان حکومت غنی در آتش جنگ جبهه ای طالبان و داعش می سوزد. این تنها ترکیه، عربستان ، پاکستان و غرب نیستند که از تروریسم در شمال بصورت مستقیم و غیر مستقیم و فشار بر روسیه و کشور های آسیای میانه استفاده می کنند، بلکه پشتونیست ها نیز خواهان انتقال موج جنگ ها از جنوب به شمال و از تروریسم بحیث امتیازات قومی استفاده می کنند. این در حالیست که دوستم اخیراً خود را با داشتن درجه " دوکتورا در جنگ" معرفی کرده و بعنوان نمونه از کاروایی هایش در قتل عام طالبان در شمال به رویت تصویر در سال 2001 یاد کرد. جالب اینست که دوستم ساده فکر اخیراً از غنی طرفدار" تعادل قومی در زندانها و بمباردمانها میان شمال و جنوب" خواست که به او اجازه بدهد طالبان را مثل سال 2001 نسل کشی کند!!!

پیامد اتحاد نور و دوستم

به باور بسیاری ها اتحاد رزمی استاد نور و دوستم یک ضرورت حیاتیست و بدیلی بهتری ازین در شکست تروریسم در شمال وجود ندارد بجز از تشکیل یک جبهه مقاومت دیگر. اما سه مانع اساسی نامبرده را نباید نادیده گرفت. حتا دوستم بالفرض این باز صادقانه عمل کند، دو عامل دیگر یکی بازی بزرگ ترکیه، پاکستان، عربستان و غرب با استفاده از شمال بحیث سکوه فشار بر روسیه و دیگری پشتونیسم نظام غنی هرگز اتحاد دوستم و استاد عطا را تحمل نخواهند کرد.

سه راهکار را می توان پیشنهاد کرد:

1. باید منتظر عهد و قول دوستم و یا احتمال فرار دوستم به ترکیه نه نشست. او زیر فشار ترکیه می تواند باز به اتحاد مردم شمال از پشت خنجر بزند. جوانان و همه فرماندهان شمال مثل گذشته با دوستم و یا بدون دوستم دست بکار شوند و باید مردم شمال را نسبت به سالهای نود در یک جنبش مقاومت جدید بسیج بهتر نموده و از گذشته درس بگیرند.

2. باید لانه های اصلی تروریسم در شمال و ستون پنجم ناقلین در شمال مثل قندوز را زیر ضربات قرار داد و منتظر کمک از دولت مرکزی نه نشست و نگذاشت که باری دیگر قندوز سقوط شمال را فراهم کند.

3. با مخالفان طالبان و داعش مثل ایران، روسیه و هند وارد تعامل نظامی، سیاسی و اقتصادی شد و از جلب حمایت بیرونی بر ضد "پروژه تروریسم طالبانی و داعشی " دریغ نکرد.

4. از داخل نظام با پشتونیسم طالب طلب مبارزه مستقیم نمود و نگذاشت که دولت در خدمت تروریسم قرار گیرد.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

مطالب دیگر

برگ تاجیکان در رخنامه

 

 

 

 

 

 

تاجیکان در قرن بیستم

پایگاۀ آزاده گان تاجیکستان

خبرها و نوشتارها در بارۀ تاجیکستان، در پایگاۀ آزاده گان . ببینید :


 

| + - | RTL - LTR
برای حمایت از ما امتیاز دهید