سخنرانی لطیف پدرام ( کامل، با ماجرای اخلال)

زنده گیــنـامـــۀ مسعود بزرگ ( رح )

سخنان آموزنده از مسعود بزرگ(رح)

سیاسی

نوشته شده توسط پایگاه تاجیکان
اخبار
نمایش از 21 بهمن 1394
پرینت

ستم بر تاجیکان بامیان را متوقف سازید!

نبشته از : دبیران پایگاه تاجیکان .

از این که در سی سال گذشته ، ستمگران هزاره چه ظلم ها و جنایت ها در حق تاجیکان بامیان کردند، چیز نمی گوییم. اما همین امروز هم ، تاجیکان بامیان زیر شکنجه و فشار و ظلم هزاره های ظالم و غاصب و خائن قرار دارند . امروز هم توسط جباران و زورگویان و زمین خواران هزاره ، مردم تاجیک بامیان کوچ اجباری داده می شوند، زمین های شان غضب می شود، از همه حقوق انسانی و شهروندی محروم هستند، در امور ولایت بامیان حق مشارکت ندارند. خائنان هزاره کار را به جای رسانده اند که تاجیک های معترض را زنده به گور می نمایند.

 

ما دبیران پایگاه تاجیکان ، ظلم و ستمی  را که از سوی جباران هزاره بر تاجیکان بامیان روا می کردد ، محکوم می کنیم و هزاران نفرین به ستمگران هزاره می فرستیم . ما تاجیکان به خاطر مظلوم نمایی های هزاره ها ، سالها گریستیم و کسی را که به هزاره ها ظلمی کرده بود نفرین کردیم و در همه حرکت های اعتراضی شان همیشه همگان و همراه و همصدا بودیم . اما در سی سال پسین و به ویژه در این چند سال اخیر ، ستمگران هزاره چهره منحوس و وحشیگری بی مانند خود را به صورت آشکار به نمایش گداشتند و به ما تاجیک ها فهماندند که در ستمگری و ظالمی و وحشیگری ، هزاره ، جوره نداره .

ما به کلانکاران تاجیک ، به آنانی که نان از نام تاجیک میخورند ولی کار به فرمان دشمنان مردم تاجیک می کنند، میگوییم که ننگ شما باد که این همه ظلم و ستم را می بینید و از همه جنایت های هزاره ها در حق تاجیکان بامیان خبر دارید ، ولی صدای تان را بیرون نمی کنید. شما با این خاموشی ننگین تان ، با این بی تفاوتی شرم آور تان ، در جنایت های که در حق تاجیکان بامیان می شود شریک می باشید و سزاوار نفرین و نفرت بیکران ما می باشید.

به زورگویان ، به غاصبان ، به جنایتکاران باند کریم خلیلی و دزدان طاهر زهیر والی منفور بامیان هوشدار می دهیم که از این وحشیگری ها و ستمگری ها دست بردارید و متوجه اعمال رذیلانه تان باشید. گمان نکنید که تاجیکان بامیان تنهایند و شما هر ظلم و وحشیگری که در حق شان کنید کسی به شما چیزی نخواهد گفت . اگر یکبار مردم تاجیک بلند شوند و اراده کنند، شما را مثل خس و خاشاک خواهند روبید. این ستمگری های شما ، تمامی رشته های سست و بی بنیادی که میان هزاره و تاجیک هنوز باقی مانده است ، خواهد گسست و مردمان هزاره و تاجیک را رویا روی هم قرار خواهد داد.  ما اخطار می دهیم که حد خود را بشناسید و کاری نکنید که باعث تباهی تان شود. شما که سالها سیلی و مشت و لگد خورده اید ، شما که سالها زیر ظلم و ستم خورد و خمیر شده اید ، چگونه می توانید که در حق دیگران چنین ظالم و جابر و وحشی باشید؟!

مرگ به کریم خلیلی و باند جنایتکار نصری و وحدتی اش !

مرگ به طاهر زهیر والی خائن و منفور بامیان !

زنده باد جنبش عدالتخواهی تاجیکان بامیان !

دبیران پایگاه تاجیکان ( تاجیک میدیا ) .

21 بهمن ( دلو ) سال 1394

10 فبروری 2016

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

مطالب دیگر

برگ تاجیکان در رخنامه

 

 

 

 

 

 

تاجیکان در قرن بیستم

پایگاۀ آزاده گان تاجیکستان

خبرها و نوشتارها در بارۀ تاجیکستان، در پایگاۀ آزاده گان . ببینید :


 

| + - | RTL - LTR
برای حمایت از ما امتیاز دهید