سخنرانی لطیف پدرام ( کامل، با ماجرای اخلال)

زنده گیــنـامـــۀ مسعود بزرگ ( رح )

سخنان آموزنده از مسعود بزرگ(رح)

سیاسی

نوشته شده توسط محمود فایز
اخبار
نمایش از 19 آذر 1392
پرینت

نه به تبعیض!

بلی امروزه عصر و دوران خیزش فرهنگها و هویت ها و باورهاست! بویژه در افغانستان. هیچی و هیچ کسی نمی تواند جلو این خیزش را بگیرد و کار عاقلانه و انسانی و مدنی هم این است که نباید گرفت؛


امروز آن پشه ای کوه های نورستان و آن پامیریی کوه هایی بدخشان دیگر آرام و تسلیم نیست که در هویت دیگری حل و حذف شود!
امروز به گفته یکی از دوستان عصر یک رنگی نیست، بلکه عصر چند رنگی و عصر رنگین کمان است!
امروز عصر مطلق گرایی و مطلق نگری و تمامیت خواهی و تمامیت نگریی قومی گلیمش جمع و بازارش کساد و بی رونق شده؛ بت قبیله و قومیت گرایی دارد در سرزمینم با شکلگیری مولفه ها و عناصر جامعه مدنی و زندگی ای شهروندی، مانند مجسمه لینن کبیر فرو می افتد؛

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

مطالب دیگر

برگ تاجیکان در رخنامه

 

 

 

 

 

 

تاجیکان در قرن بیستم

پایگاۀ آزاده گان تاجیکستان

خبرها و نوشتارها در بارۀ تاجیکستان، در پایگاۀ آزاده گان . ببینید :


 

| + - | RTL - LTR
برای حمایت از ما امتیاز دهید