سخنرانی لطیف پدرام ( کامل، با ماجرای اخلال)

زنده گیــنـامـــۀ مسعود بزرگ ( رح )

سخنان آموزنده از مسعود بزرگ(رح)

سیاسی

نوشته شده توسط درویش دریادلی
اخبار
نمایش از 25 دی 1392
پرینت

( اگر می خواهید این عکس را بزرگتر ببینید ، بالایش فشاردهید)

 

شترهای تان را از شناسنامه های ما بیرون کنید !

نبشته از : درویش دریادلی .

پس از ماه ها گفتگو و کشمکش ، نماینده گان شورای ملی متن و شکل و دیگر نکته هایی را که در شناسنامه نمایانده شوند ، نهایی ساختند و برای رییس جمهور فرستادند که مهر تایید بر آن بزند. واژه " افغان " از شناسنامه برداشته شده است . نام ، نام خانواده گی ، سن و نشانی و محل تولد و دین در روی شناسنامه به چشم خواهند خورد .

 

این که کلمه " افغان " از شناسنامه زدوده شد ، یک پیروزی بسیار بزرگ برای همه کسانی است که به خاطر دور انداختن نام اوغان از شناسنامه های نو ، مبارزه کردند و یک ضربه کاری و کشنده است به همه فاشیست های اوغان که میخواستند به هرقیمتی که شده نام جعلی و تحمیلی " اوغان " را هویت همه باشنده گان کشور ما سازند. رستاخیز شانزدهم آذر ( قوس ) سال 1392 در پاک ساختن لکه ننگین نام " اوغان " از جبین شناسنامه های نو ، نقش بسیار اساسی و تعیین کننده داشت . در آن روز ، برای نخستین بار در تاریخ خونین دو صد شصت و چند ساله اوغانستان پنجهزار نفر که بیشتر شان جوانان دلیر تاجیک بودند ، به خیابان ها ریختند و فریاد زدند که " ما افغان نیستیم ! "

اکنون ، در کارت نمونه که از شناسنامه الکترونیکی پیشنهاد شده است وقتی نگاه کنید ، دیده می شود که در پس زمینۀ  شناسنامه ، یک قافله از شتران و شترچران ها به مثابه نماد ملی کشور و مشخصه اصلی هویت ما در آن گنجانیده شده است .

فاشیست های اوغان ، هر قدر که شکست بخورند و به دهان شان مشت کوبیده شود ، باز هم شرم و حیا ندارند و از کوچکترین زمینه ها و امکان های که برای شان برابر شود به سود افکار و آرمان های شوم خود سوء استفاده می کنند . وقتی در گنجانیدن نام " افغان " ناکام شدند ، یک قافله شتر ها را که نشان کوچیگری و اوغانیت شان است در شناسنامه جای داده اند. با این شگرد در واقع همان هویت پیشا تاریخی خود را که شترچرانی و کوچیگری است به یک شکل دیگر در شناسنامه گنجانیده اند و به این شیوه و با زبان نمادین و تصویری همه باشنده گان کشور ما را  اوغان کوچی می شناسانند.

حقیقت این است که اکثریت مطلق باشنده گان کشور ما ، با شترچرانی و شتربانی هیچ پیوندی ندارند . نه تاجیک ها شترچران بوده اند ، نه هزاره ها شتربانی کرده اند ، نه اوزبک ها با شتر کدام نسبتی داشته اند . در وطن ما ، شتر و شترچرانی تنها و تنها به قوم اوغان پیوند دارد . شتر تنها می تواند نماد هویتی اوغان های کوچی باشد و بس . ما مردمان غیر اوغان هیچ دلبستگی به شتر و شترچرانی نداریم . پس چرا میخواهند شتر چرانی را نماد کشوری و هویت ملی ما سازند ؟

من به فاشیست های کله پوک  اوغان می گویم که : نه خود ما شترچرانی کرده ایم ، نه پدران ما شترچران بودند . مهربانی نمایید،  شترهای تان را از شناسنامه های ما بیرون کنید !  

حیرانم از این که این فاشیست های اوغان چقدر چشم سفید و دیده درآ  و ابله هستند ؟ به گپ هیچ نمی فهمند . ما سالهاست که در برابر کوشش های برتری جویانه و فاشیستی شان ایستادگی و مقاومت می کنیم و به هزار زبان برای شان می گوییم که " ما اوغان نیستیم " و  نمی پذیریم که هویت قومی خود را بالای ما تحمیل کنید . برای شان هزاران بار به بسیار روشنی گفته ایم که عزیزان ما از خود فرهنگ و زبان و هویت داریم چرا کوشش می کنید که خود تان را ، هویت تان را ، نام و نشان تان را بالای همه مردم کشور ما به زور و جبر و به هزار نیرنگ بقبولانید؟ چرا این بیماری خطرناک تان را درمان نمی کنید که باعث تباهی یک کشور و میلیونها نفر می شویید؟ چرا مثل انسان به دیگران هم حق زنده ماندن و هویت داشتن و خود شان بودن را نمی دهید؟ دیگران که نمی خواهند شما مردم قبیله ای و پیشا تاریخی را مثل خود سازند، شما چرا تلاش دارید که مردمان نسبتا پیشرفته و تمدن آفرین دیگر را مثل خود بسازید؟ مگر میمیرید که با همگان در صلح و صفا و برابری و برادری زنده گی کنید ؟ مگر به قبیله شما چه زیان و آسیبی می رسد که تاجیک ها تاجیک باشند ، هزاره ها هزاره باشند ، اوزبک ها اوزبک باشند و دیگر تیره ها و طایفه ها هم خود شان باشند ؟ اوغان بودن به شما چه داده است که دیگران هم اوغان شوند ؟

ما می گوییم که بیایید مثل انسان ، با احترام به یکدیگر ، با قبول هویت و زبان و فرهنگ یکدیگر ، در صلح و آرامش زنده گی کنیم . تبعیض و برتری جویی و فاشیزم اوغانی تان را دور بیاندازید و بگذارید که مردمان ساکن در جغرافیای خونینی که اوغانستان نامش نهاده اند به خوبی و آرامی نفس بکشند و انسان باشند. شما فاشیست های مریض ، وطن ما را به سوی تباهی و تجزیه تیله کرده راهی هستید. شمایید که نمی گذارید مردم روی خوشی و امنیت و آرامی را ببینند . همی چسپیده اید که خدا یک خداست این جا اوغانستان است و همه کسانی که در آن زنده گی می کنند اوغان هستند . همی چسپیده اید که همه قدرت سیاسی و اقتصادی و نظامی و همه چیز های دیگر در دست قوم خود تان باشد. در بیشتر از دو صد و شصت و پنج سال چه گلی به سر مردمان کشور ما زدید که هنوز هم مثل کویه به چوکی ها چسپیده اید و هیچ حاضر نمی شویید که یک موی از قدرت سیاسی دور شویید ؟ آخر برای خدا دیگران هم انسان هستند، دیگران هم حق زندگی دارند . شما چه وقت به راستی " انسان " می شویید ؟

ما نمی خواهیم که شتر های شما و شترچرانی تان به مثابه نماد کشوری و هویت همگانی ما شناسانده شود. ما یک شناسنامه پاک و آبرومند می خواهیم. شناسنامۀ بسیار امروزی و پسامدرن را با شترچرانی های پیشا تاریخی تان خراب نسازید. همین .

درویش دریادلی

جنوری 2014

 

نظرات   

 
0 #1 صفوی 1392-10-26 12:55
دریادلی بزرگوار درود برشما ،
آنچیکه دراین مورد نبشته ائید نهایت زیباست ، ولی سهم اساسی جنایت تاریخی یک تعداد " قافلۀ آدمان اشتر صفت "راکه به نمایندگی من شماحرف میزنند و در اریکه قدرت لم زده اند در زمینه فراموش نکنید.
بازگو کردن
 
 
0 #2 شراره 1392-12-20 02:15
:-? :-? كسي نيست بگويد بيشعور مردم شتر و شتر چراني چه افتخار دارد در اين عصر ، خدا از كينه ورزاني كه كينه شتري دارند و عقل شتري نجات مان بدهد.
بازگو کردن
 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

مطالب دیگر

برگ تاجیکان در رخنامه

 

 

 

 

 

 

تاجیکان در قرن بیستم

پایگاۀ آزاده گان تاجیکستان

خبرها و نوشتارها در بارۀ تاجیکستان، در پایگاۀ آزاده گان . ببینید :


 

| + - | RTL - LTR
برای حمایت از ما امتیاز دهید