سخنرانی لطیف پدرام ( کامل، با ماجرای اخلال)

زنده گیــنـامـــۀ مسعود بزرگ ( رح )

سخنان آموزنده از مسعود بزرگ(رح)

سیاسی

نوشته شده توسط درویش دریادلی
اخبار
نمایش از 07 فروردين 1393
پرینت

به اشرف غنی " می زوف " ، فاشیست و دیوانه، رای ندهید !

یادداشتی از : درویش دریادلی .

در حالیکه اشرف غنی یک آدم چور و پاک دیوانه است ، از سوی دستگاه های استخباراتی امریکا و اسرائیل لقب ها و نام های عجیب و غریب " دومین مغز متفکر جهان " و چه و چه برایش داده شده است که وی را به چشم مردم بیچاره اوغانستان کلان جلوه دهند . در کنفرانس " بن "  یک مرداری مادرزاد ( کرزی ) را بالای مردم ما حاکم ساختند و تا حال بر کرسی ریاست حمهوری نگهش داشتند، حالا در این انتخابات میخواهند یک دیوانه مادرزاد که خیلی هم متعصب و فاشیست است سر مردم ما مسلط سازند.

 

به پشتون ها چیزی گفته نمی توانیم، به اوزبک ها هم کاری نداریم ، اما به تاجیک های خود باز هم به تکرار می گوییم که خواهران و برادران گرامی هوش کنید که به هرکس رای می دهید به اشرف غنی میزوف و دیوانه رای ندهید. این فاشیست خود فروخته یک دشمنی آشتی ناپذیر و یک نفرت پایان نیافتنی با تاجیک ها دارد. رای دادن به اشرف غنی ، به دست خود به ریشه خود تبر زدن است . رای دادن به اشرف غنی میزوف و پشتونیست افراطی ، به معنای گور خود را به دست خود کندن است.

اشرف غنی میزوف ، وقتی که به حج می رود، با بسیار بی اعتنایی و بی ادبی ، پشت خود را به سوی خانه خدا  دور می دهد و برای مردم فریبی در حالیکه دست های خود را به دعا بلند کرده است عکس اش را می گیرند که در رسانه ها نشر شود . کسی را که خدا شرمانده است، شرمنده گی همیشه نصیبش می باشد. این عکس ها به جای این که برایش فایده کند ، رسوای خاص و عامش ساخت و چهرۀ کثیف تظاهر کارش را به مردم نشان داد  و همگی فهمیدند که این مسلمان نمایی و اسلام پناهی اشرف غنی میزوف به خاطر مردم فریبی است . در حج  همه مردم روی به کعبه دعا می کنند ، اما اشرف غنی میزوف و دیوانه روی به کمره دعا می کند !

بالای این عکس فشار دهید که بزرگتر شود.

بی احترامی و بی حرمتی اشرف غنی را به کعبه شریف در آن عکس تماشا کردید ، حالا نگاه کنید که در مقابل یک ملای عیسوی چگونه دست بسته ایستاده است ؟ از احترام به این کشیش مسیحی کم مانده است که به زمین بیفتد و سجذه کند .

  بالای این تصویر فشار دهید که بزرگتر شود.

 

اشرف غنی میزوف و دیوانه مادرزاد، هر روز یک گل نو را آب می دهد. شما به این عکس او ببینید که دختر کدام کسی را چطوری در بغل خود محکم گرفته است ؟ می گویند که در همین اثنا کدام نفر آمده نزدیکش و به این الفاظ برایش گفته است که : " او حاجی حرامی ، ایلا بتی دختر مردمه که حالی کدام کسی میایه و چوبه در چیزت میزنه ، لودۀ احمق چرا دختر جوان مردمه ایرقمی در بغلت محکم گرفته ای ؟ ایلا بتی کله قاق ! " .

 

این هم یک عکس دیگر از اشرف غنی میزوف که حالت دیوانگی و خیله گی و حماقتش را نشان می دهد :

 

 این هم یک عکسی که یکی از جوانان تاجیک برای اشرف غنی درست کرده است :

 

نظرات   

 
+3 #1 شاران 1393-01-08 13:45
ملت بزرگ خراسان زمین باهوشیاری کامل وارد صحنه شده وبه قاتلان رهبران وفرزندان رشیدخود رأی نمی دهند. به پشتون مزدور یهود واعراب سوسمارخور رأی نمی دهند. به قاتلان ابرمرد تاریخ مسعود به قاتلان استاد شهیدربانی یه قاتل مارشال شهید به قاتل دادود وسیدخیلی شهید به قاتل بابه مزاری وکاظمی شهید رأی نمی دهند. ملت هوشیار ما به پدران معنوی انتحاری های خر و آدم کشان قرن رأی نمی دهند. آی ملت بزرگ خراسان خون فرزندان تان را در نظر بگیرید وبه اقوام ملاعمر و وخود کفانهای مزدور رأی ندید.
بازگو کردن
 
 
-1 #2 محمد نظری 1393-01-31 17:09
باحال بود
بازگو کردن
 
 
0 #3 محمد نظری 1393-02-01 06:17
خخخخخخخخخخخخخخخ خخخخخخخخخخخخ
بازگو کردن
 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

مطالب دیگر

برگ تاجیکان در رخنامه

 

 

 

 

 

 

تاجیکان در قرن بیستم

پایگاۀ آزاده گان تاجیکستان

خبرها و نوشتارها در بارۀ تاجیکستان، در پایگاۀ آزاده گان . ببینید :


 

| + - | RTL - LTR
برای حمایت از ما امتیاز دهید