سخنرانی لطیف پدرام ( کامل، با ماجرای اخلال)

زنده گیــنـامـــۀ مسعود بزرگ ( رح )

سخنان آموزنده از مسعود بزرگ(رح)

سیاسی

نوشته شده توسط پایگاه تاجیکان
اخبار
نمایش از 31 ارديبهشت 1393
پرینت

بدخشان را از شر طالبان وحشی نجات دهیم !

بدخشان در این چند هفته پسین به سبب رویداد های هولناک لغزش زمین و زنده به گور شدن بیشتر از دوهزار نفر ، بر سرزبان ها افتاده است و نه تنها مردم در داخل اوغانستان بلکه تمام جهانیان که از این فاجعه بزرگ آگاهی یافته اند در ماتم مردم بدخشان شریک شده اند . اما کسی به درستی متوجه این نیست که بدخشان در حال گرفتار شدن به یک مصیبت بسیار بزرگ و هولناک و تباه کننده دیگری نیز می باشد که در اثر آن دهها هزار نفر به سیاهروزی غیر قابل تصور دچار خواهند شد . این مصیبت بزرگ ، این فاجعه هولناک اشغال مناطق مختلف بدخشان توسط طالبان وحشی می باشد .سازمان استخبارات نظامی پاکستان همراه با مزدوران طالب پاکستانی و پشتونش، با یک برنامه حساب شده و استراتیژیک قوای وحشی و ویرانگر طالب را به تدریج داخل بدخشان ساخته است و ساحه تحت تسلط شان را گسترش میدهد. این کار به کمک و همکاری مستقیم فاشیست های اوغان و طالب های نکتایی دار  داخل ارگ و دولت فاسد اوغانستان عملی می گردد.

در گذشته طالبان در مناطق وردوج ، تگاب ، یفتل بالا و جرم  رخنه کرده و امنیت آن مناطق را از میان بردند ، حالا منطقه استراتژیک " یمگان " بدخشان را مورد هجوم قرار داده اند و میخواهند بر آن جا مسلط شوند. ذستیابی طالبان و آی . اس . آی پاکستان در مناطق دیگر بدخشان و همچنان در یمگان ، مصیبت هزاران بار بزرگتر از مصیبت لغزش زمین است که زنده گی تمام مردم بدخشان و ولایت های همجوار را به تباهی می کشاند. اما کسی به این مساله کوچکترین توجه نمی کند.

خود مردم بدخشان خلع سلاح شده اند و کاری به آن صورت از دست شان ساخته نیست که در برابر هجوم وحشیانه پاکستانی ها و مزدوران پشتون شان مقاومت کنند و آنان را از خاک خود بیرون سازند. یک بخش عمده دولت فاسد کرزی خودش با این برنامه های اشغال مناطق امن شمال توسط طالبان و دیگر دهشت افگنان موافق می باشد و در آن سهم دارد . بخش دیگری که در دولت کرزی توان راه اندازی یک حرکت جدی و سرکوب مسلحانه نیروهای طالب را دارد، در بی انگیزه گی و بی تفاوتی کامل به این مساله برخورد کرده است . به ویژه کارکرد وزارت دفاع و داخله در این زمینه خیلی خراب و منفی و غیر قابل توجیه می باشد.

بزرگان بدخشان ، وکیل های شورا  و افراد صاحب قدرت و نفوذ هم تنها به منافع شخصی خود فکر می کنند و در غم این نیستند که یک فاجعه بسیار بزرگ در حال روی دادن است و به زودی بسیاری از مردم بدخشان گرفتار شکنجه و مرگ خواهند گشت.

ما از همین پایگاه دادخواهی مردم تاجیک ، به همه تاجیک های کشور خویش و به ویژه  به مردم عزیز بدخشان هوشدار می دهیم که این مساله را خیلی جدی بگیرند و در پی یافتن راه های اساسی مقاومت در برابر اشغالگران پاکستانی و مزدوران طالب پشتون شان شوند. ورنه به بسیار زودی شاهد بدبختی های خواهیم بود که مانندش را در سالهای  سیاه گذشته هم ندیده بودیم .

داخل شدن طالبان به یمگان و تسلط شان بر آن ساحه ، شرایط مساعدی را برای اشغال مناطق همجوار نیز فراهم خواهدساخت. دولت کنونی ، انگیزه و ارادۀ مقابله با هجوم وحشیانه طالبان را ندارد. مردم بدخشان و تمام تاجیکان باید در این قسمت یک فکری کنند و یک راهی را بیابند تا طالبان به هدف های شوم خود در بدخشان و مناطق همجوار نرسند.

ما باید این دولت فاسد را مجبور بسازیم که در مقابل طالبان در بدخشان یک واکنش جدی نشان دهد و همچنان مردم بدخشان باید در این کارزار سهم بگیرند. راه اندازی تظاهرات در کابل و شهر های دیگر و بسیج مردمی در عرصه های دیگر ، به شمول عرصه مقاومت مسلحانه ، نیز می تواند به این امر یاری رساند. هر طور شده و به هر قیمتی که شده ، باید جلو اشغال مناطق بدخشان گرفته شود و باید طالبان وحشی از بدخشان رانده شوند. بی توجهی و بی تفاوتی و هیچ واکنشی نشان ندادن ، مایه شرمساری و بدبختی ما خواهد شد.

فرزندان تاجیک و بدخشانی در مناطق شرق و جنوب اوغانستان  گوشت دم توپ طالبان وطنفروش می شوند و جان های شیرین خود را از دست می دهند، در حالیکه خود بدخشان و مناطق اطراف آن در معرض خطر اشغال وحشیانه طالبان قرار دارد و کسی در مقابل اشغالگران پلید پاکستانی و پشتون هیچ واکنشی نشان نمی دهد.

ما همه تاجیکان و بدخشانی های گرامی را به اندیشیدن جدی در این زمینه فرا میخوانیم و خواهان واکنش قاطعانه و جدی در برابر نیروهای اهریمنی اشغالگران طالب وحشی می باشیم .

با سپاس

پایگاه " تاجیکان "

چهار شنبه ، 31 اردیبهشت سال 93

بیست و یکم ماه می سال 2014 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

مطالب دیگر

برگ تاجیکان در رخنامه

 

 

 

 

 

 

تاجیکان در قرن بیستم

پایگاۀ آزاده گان تاجیکستان

خبرها و نوشتارها در بارۀ تاجیکستان، در پایگاۀ آزاده گان . ببینید :


 

| + - | RTL - LTR
برای حمایت از ما امتیاز دهید