سخنرانی لطیف پدرام ( کامل، با ماجرای اخلال)

زنده گیــنـامـــۀ مسعود بزرگ ( رح )

سخنان آموزنده از مسعود بزرگ(رح)

Error in function redimToSize: The image could not be resized because the size given is larger than the original image.

Error in function saveImage: There is no processed image to save.

سیاسی

نوشته شده توسط داکتر مجیب الرحمن رحیمی
اخبار
نمایش از 20 تیر 1393
پرینت

یادداشت پایگاه تاجیکان : داکتر مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی رسمی اصلاحات و همگرایی و یکی از کسانی است که خودش در جریانات نقش و سهم فعال دارد و سخنانش متکی به سند و چشم دید مستقیم وی می باشند. خواندن این نبشته را به همه عزیزان پیشنهاد می کنیم :

 

نگاهی به طرح نماینده سازمان ملل متحد برای بیرون رفت از بحران انتخاباتی
داکتر مجیب‌الرحمن رحیمی
نماینده سازمان ملل امروز طرحی را برای بیرون رفت از بحران یا بن بست انتخاباتی ارایه نمود. از گزارش ها طوری برمی آید که آقای کرزی از این طرح حمایت نموده و شاید جناح های دیگری نیز از آن پشتیبانی کنند. قابل تذکر است که نمایندگی سازمان ملل در افغانستان و شخص آقای کوبیش تلاش های فراوانی نمودند تا از رفتن کشور به سوی بحران جلوگیری شود ولی این تلاش ها به دلیل بی اعتنایی و جواب رد مثلث ارگ٬ کمیسیون ها و ستاد اشرف غنی احمدزی ناکام گردید. من شاهد تلاش های خستگی ناپذیر کوبیش و دیگر دپلومات ها به ویژه سفیر ایالات متحده امریکا در روز اعلان نتایج از سوی کمیسیون برای به تاخیر انداختن اعلان تا رسیدن به توافق بودم. ولی مثلث بدون در نظرداشت وضعیت کشور و پیامدهای این تصمیم برای خلق یک واقعیت کاذب جدید٬ نتایج تقلب سازمان یافته را اعلان کردند.
نماینده سازمان ملل در این جریان به دلیل اینکه تنها وظیفه این نهاد میانجی گری و زمینه سازی است تا تصمیم و فشار به رفت و آمد و و طرف به وقت کشی ادامه داد و تلاش هایش نتایج مطلوب در پی نداشت. تا نشر شدن نوارصوتی امرخیل٬ نماینده سازمان ملل و دیگر سفارت ها حتی در مورد تقلب و نقش امرخیل شک و تردید داشتند. درخواست ما برای برطرفی امرخیل را اصلا نمی پذیرفتند. درپی نشر نوار و ایستادگی و مقاومت رهبری اصلاحات و همگرایی بود که خدا از روی کار خاینان پرده برداشت و طشت رسوایی تقلب کاران به زمین افتاد و نماینده سازمان ملل و دیگران بالآخره پذیرفتند که تقلب گسترده ای در انتخابات از سوی مثلث کرزی٬ کمیسیون ها و ستاداشرف غنی سازماندهی شده است.
قبل از نشر نوار و اسناد٬ وقتی بی توجهی نمایندگان جامعه جهانی در باره تقلب در مذاکرات به یادم میاید٬ شگفت زده می شوم. بارها از خود پرسیدم و این پرسش را رک و راست با برخی از سفرای مقیم کابل نیز مطرح ساختم: آیا شما به ارزشی به نام مردم سالاری و به انتخابات شفاف و عادلانه به عنوان یکی از مولفه های مردم سالاری در این کشور باور دارید؟! اگر باور دارید٬ چرا در برابر این تقلب و خیانت آشکار بی تفاوت هستید و موضع گیری نمی کنید؟! این تقلبکاران با استفاده از امکانات و پول شما دست به خیانت زده اند٬ چرا لا اقل صدای تان را در مخالفت یا برای اصلاح این ها بلند نمی کنید؟! بالآخره آرام آرام موضع گیری جامعه بین المللی به اثر تلاش های اصلاحات و همگرایی و نشر نوار و اسناد و شاید تقلب آشکار مثلث از بی تفاوتی در برابرتقلب به پذیرفتن و اعتراف به تقلب تغییر نمود. در مرحله کنونی ما دیگر در مذاکرات و ملاقات ها نیازی به اثبات تقلب سازمان یافته نداریم. با اعتراف به تقلب بحث از اثبات تقلب به چگونگی رسیدگی به تقلب تغییر یافته است. زبان مشترک ما با جامعه بین المللی در این مرحله همین است: تقلب سازمان یافته صورت گرفته است و باید به این تقلب رسیدگی شود. ولی در چگونگی رسیدگی به این تقلب دچار اختلافیم. در نخستین نامه به کمیسیون ما برخی از دیدگاه های خویش را مطرح ساختیم. حالا یکی از راه های مطرح بیرون رفتن از بحران یا بن بست بحث تفتیش و بازرسی است. جامعه بین المللی نیز به اصل تفتیش و بازرسی برای شکست بن بست و اعتبار بخشیدن به نهادها تاکید دارد. شورای امنیت٬ وزارت خارجه امریکا٬ جامعه اروپا و بالآخره نمایندگی سازمان ملل همه خواهان تفتیش جدی برای اعتبار بخشیدن به روند و جداسازی آرای پاک از ناپاک اند. ولی در مورد چگونکی٬ معیارها و میزان و گستره این تفتیش میان اصلاحات و همگرایی٬ تحول و تداوم٬ کمیسیون ها و ارگ اختلافات جدی وجود دارد.
درپی تلاش های سازمان ملل و معاونان رییس جمهور نشست های میان گروه های تخنیکی و سیاسی اصلاحات و همگرایی و تحول و تداوم برای توافق روی سازوکار تفتیش صورت گرفت. در این نشست ها اصلاحات و همگرایی با گذشت از برخی از خواست های قبلی اش که در نامه ای به کمیسیون مستقل اعلان کرده بود٬ به اصل تفتیش جدی اکتفا نمود. برای این کار٬ خواهان توافق روی معیارهای بین المللی رسیدگی به تقلب و تفتیش شد تا به اساس این معیارها و شاخص ها رأی پاک مردم از رأي ناپاک جداگردد. برای دست یافتن به این مامول ده معیار از سوی اصلاحات و همگرایی مشخص و در مذاکرات مطرح گردید. در دور اول نشست گروه تخنیکی طرف مقابل هیچ طرح و نظری نداشت و تنها به دریافت دیدگاه ما اکتفاکرد. بالآخره با وقت کشی تنها یک معیار را پذیرفت. سپس به اثر تلاش های سازمان ملل طرف برای پذیرفتن چهار معیار دیگر آمادگی نشان داد که به این اساس ۷۰۰۰ صندوق شامل تفتیش می گردید. اصلاحات و همگرایی به شش معیار تاکید داشت که تقریبا شامل بازرسی/تفتیش بیش از ۱۱۰۰۰ صندوق می گردید. اساس این مذاکرات و تلاش ها را تاخیر در اعلان نتایج نهایی تا دست یافتن به توافق روی سازوکار مشترک تشکیل می داد. وقتی مثلث تصمیم گرفت نتایج را قبل از توافق روی این سازوکار اعلان کند دیگر روند مذاکرات قطع گردید و نماینده سازمان ملل متحد و دیگر کشورها در تلاش خود ناکام شدند.
با این تحول جدید٬ اصلاحات و همگرایی از مذاکرات بیرون گردید. نتایج را مردود اعلان کرد. حکومت تقلبی را رد کرد و آماده تشکیل حکومت شد. تفصیل این موضوع در سخنرانی محترم دکتور عبدالله عبدالله در خیمه لویه جرگه به داخل و بیرون رسما اعلان گردید. تنها در بحث اعلان حکومت آقای دکتور از مردم چند روز فرصت خواست.
علاقمندی ایالات متحده امریکا درپی این تصمیم یک جانبه مثلث و داخل شدن کشور به مرحله بحران و احتمال قوی تشکیل حکومت از سوی اصلاحات و همگرایی به موضوع افزایش یافت. وزیر خارجه و رییس جمهوری امریکا تماس گرفتند و خواهان پا درمیانی برای حل بحران شدند. در این میان نماینده سازمان ملل درپی ناکامی این نمایندگی در وساطت و یافتن راه حل مناسب تصمیم گرفت طرحی را به نام طرح نمایندگی سازمان ملل تدوین و برای اطراف قبل از وارد شدن وزیرخارجه امریکا به افغانستان ارایه نماید تا از یک سوی برای خود آبرویی کمایی نماید و از سوی دیگر به جهان نشان دهد که این نمایندگی نیز برای بیرون رفت از بن بست طرحی مطرح کرده است.
طرح سازمان ملل در واقع برخی از خواست های ماست که در نشست های گروه تخنیکی به وساطت این سازمان و معاونان ریاست جمهوری برگزارشده بود٬ نه کدام طرح جامع همه شمول و فراگیر. این طرح از چندین مشکل رنج می برد٬ به این اساس دشوار است بتواند مشکل موجود را حل نماید. گذشته از این احتمال دارد این طرح معیوب از سوی مثلث برای توجیه تقلب مورد استفاده قرارگیرد.
۱. این طرح دیدگاه اصلاحات و همگرایی را که به عنوان یک بسته مطرح شده بود در خود ندارد.
۲. تغییر وضعیت بعد از اعلان نتایج و موضع گیری رسمی اصلاحات و همگرایی را در این مرحله باز تاب نمی دهد. اصلاحات و همگرایی در این مرحله٬ اگر بازرسی و تفتیش از سوی کمیسیون شکایات یا نهادهای نوپای کشور انجام شود٬ خواهان برطرفی سعادت رییس کمیسیون شکایات٬ تعیین رییس جدید به توافق طرفین٬ معرفی دو نماینده با صلاحیت از سوی هر دو جریان و یا تفتیش با معیارهای شامل بسته این جریان تحت نظارت بین المللی است.
۳. به بحث بی اعتمای بالای کمیسیون ها نمی پردازد و بدتر از همه که مدیریت این مرحله را بدون هیچ گونه تغییری به کمیسیون شکایات انتخاباتی محول می کند و از حضور نمایندگان با صلاحیت اصلاحات و همگرایی یا طرفین در این مرحله نیز سخنی به میان نمیاورد.
۴. با تطبیق این طرح شاید برخی از آرای ناپاک و تقلبی تصفیه گردد ولی به تقلب به صورت کامل رسیدگی نمی شود و رأی پاک از ناپاک جدا نمی گردد.
در تقلب ۲۰۱۴ سوگمندانه تخصص در خدمت تقلب قرارگرفته و مثلث به آرامی و با استفاده از امکانات دولتی و بین المللی به سازماندهی تقلب در یک مقیاس وسیع پرداخته است.
به این اساس وقتی طرح با رهبری اصلاحات و همگرایی مطرح گردید٬ رهبری این طرح را ناکامل و نا رسا خوانده تاکید نمود که با این طرح و معیارها نمی توان به تقلب رسیدگی نمود و آرای پاک مردم را از آرای ناپاک جداساخت.
از نظر نویسنده این سطور مشروعیت انتخابات دور دوم ریاست جمهوری با توجه به میزان و گستردگی تقلب زیرسوال است. با تفتیش و بازنگری آنهم در مدت زمان کوتاهی که در اختیار داریم دشوار است بتوان این خیانت را پاک ساخت. اگر عزم براین است که چنین شود٬ این اقدام زیر تهدید تقویم انتخاباتی و حق ویتوی مثلث نمی تواند به درستی به پایان رسد. گزینه هایی سیاسی دیگری نیز گاهی از سوی عده ای برای بیرون رفت از این بحران مطرح می شود که شاید در صورت توافق طرفین بتواند کشور را از رفتن به سوی بحران نجات دهد.
به هرحال امروز در تاریخ بن بست انتخاباتی افغانستان یک روز تاریخی و سرنوشت ساز است. اگر طرح وزیرخارجه امریکا نیز عدالت را فدای مصلحت سازد و به عمق بحران و ریشه های آن و نجات مردم سالاری به اساس حقوق شهروندی نپردازد٬ اصلاحات و همگرایی با اعلان حکومت مردم٬ این رسالت تاریخی را به دوش خواهد گرفت.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

مطالب دیگر

برگ تاجیکان در رخنامه

 

 

 

 

 

 

تاجیکان در قرن بیستم

پایگاۀ آزاده گان تاجیکستان

خبرها و نوشتارها در بارۀ تاجیکستان، در پایگاۀ آزاده گان . ببینید :


 

| + - | RTL - LTR
برای حمایت از ما امتیاز دهید