سخنرانی لطیف پدرام ( کامل، با ماجرای اخلال)

زنده گیــنـامـــۀ مسعود بزرگ ( رح )

سخنان آموزنده از مسعود بزرگ(رح)

سیاسی

نوشته شده توسط عبدالحفیظ منصور
اخبار
نمایش از 27 تیر 1393
پرینت

نکته هایی در مورد توافقنامه 21 سرطان  میان دو تیم انتخاباتی

نبشته از : عبدالحفیظ منصور
یک. این توافقنامه افغانستان را از رفتن به یک بحران عمیق نجات داد، زیرا در برابر تقلب های گسترده که در انتخابات انجام یافته بود تیم اصلاحات و همگرایی تهدید کرده بود که حکومت خود را بصورت یکجانبه اعلان می دارد، بیش از ۲۰ ولایت مخفیانه از این اقدام حمایت کرده بود و پیشاپیش والی بلخ دکتر عبدالله را رئیس جمهور قانونی خواند و اطاعت از او را اعلان داشت، این اقدام افغانستان را به سویی می کشاند که آینده اش روشن نبود، میتوانست هر احتمال بدی را در قبال خود داشته باشد.


دو. این توافقنامه نشان داد که افغانستان هنوز در محراق توجه ایالات متحده آمریکا قرار دارد، از همین رو بود که پیوسته رئیس جمهور و وزیر خارجه آن کشور مراتب نگرانی شان را در زمینه، اعلان داشتند و به منظور پادرمیانی، جان کری وارد افغانستان گردید. بیم آن وجود داشت که ایالات متحده آمریکا مانند عراق از افغانستان چشم بپوشد و بگذارد هرچه بر سر افغانستان می آید ، بیاید. اهمیت افغانستان در چشم آمریکا در نفس خود بسیار مهم است، فارغ از اینکه چه کسی در این کشور به ارگ ریاست جمهوری افغانستان دست می یابد، افغانستان به حمایت آمریکا نیاز شدید دارد، به سخن دیگر ، انتخابات بدون حمایت آمریکا در افغانستان بشدت ناقص است. بنابراین، توافقنامه مذکور پشتیبانی آمریکا را از افغانستان تمدید کرد و مردم باید آن را یک موفقیت خوب بشمارند.
سه . دموکراسی و انتخابات به اثر تقلب های کلان آسیب دید و آن اعتبار گذشته خود را در دید مردم افغانستان از دست داد، اما توافق روی اصل انتخابات و تفتیش صد در صد آرا پروسه انتخابات را از مرگ در کشور نجات بخشید و این امر برای مردم افغانستان دستاورد کلانی به حساب می آید. بدترین گزینه آن بود که انتخابات لغو می گردید، حامد کرزی برای یکسال دیگر تمدید می شد و یا اداره موقت به میان می آمد. در آن صورت مردم افغانستان به سوی نظام غیر انتخابی عقبگرد داشتند و دستآوردهای چهارده ساله به خاک یکسان می شد.
چهار. نتیجه ابتدایی دور دوم انتخابات که از سوی کمیسیون انتخابات اعلان گردیده بود ملغی گردید، و این تصمیم کمیسیون انتخابات را بی اعتبار گردانید و آنگونه که در این قرارداد آمده است، زمینه برای بازسازی گسترده آن کمیسیون هموار کرد، البته مسئولیت این امر به دوش حامد کرزی و کمیشنران کمیسیون انتخابات سنگینی می کند که از خود بی لیاقتی نشان دادند.
پنج. یکی از نگرانی ها آن بود که کمیسیون رسیدگی با شکایات با آرای مردم در فرجام چه معامله می کند؟ موافقتنامه ۲۱ سرطان کمیسیون رسیدگی به شکایات را دور زد، از یکسو به اعتباری آن نظر داده شد و از سوی دیگر نگرانی مردم مرفوع گردید.
شش. آقای حامد کرزی حضور دو نماینده جامعه جهانی را در کمیسیون رسیدگی به شکایات نپذیرفت ، اما این توافقنامه تمام صلاحیتهای انتخاباتی را به ناظرین جهانی سپرد که در نتیجه هم به شکست حامد کرزی انجامید و هم دو نهاد داخلی مربوط انتخابات را بصورت عملی از صحنه بیرون کرد.
تضعیف نهادهای ملی جزو خوبی نیست، اما برای نجات افغانستان و نجات دموکراسی تاوان زیادی به حساب نمی آید.
هفت. ستادهای انتخاباتی بر سر تعداد محلات مشکوک چانه می زدند، یکی یازده هزار محل را سزاوار تفتیش می دانست و دیگری هشت هزار را ، اما این توافقنانه تفتیش همه محلات را الزامی ساخت که شامل ۲۳ هزار محل میگردد. بنابراین شمارش و تفتیش می تواند نتیجه کلی انتخابات را دگرگون سازد، اعلان نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات که از جانب کمیسیون اعلان شده بود ، ملغی گردید.
هشت. کمیسیون انتخابات معیارهای هشتگانه و سهلی برای تفتیش تدوین کرده بود که رضایت دست کم یکی از تیم های انتخاباتی را حاصل نمی کرد، در حالی که معیارهایی که در حال حاضر توسط ناظرین بین المللی در نظر گرفته، متناسب به استندرد های جهانی بوده و بشدت سختگیرانه است، این معیارها تا حد زیادی میتواند به تصفیه آرا یاری رساند و در نتیجه تعهدی که مبنی بر حراست از آرای پاک مردم صورت گرفته بود، تحقق یابد.
نه. به اساس توافقنامه جدید هر دو تیم انتخاباتی نماینده هایی بصورت ناظر در امر تفتیش آرا دارند، قبل بر آن نماینده تیم های انتخاباتی به عنوان مشاهد حضور می یافتند که از صلاحیت اندکی برخوردار بودند، حضور ناظرین دو جانب میتواند به شفافیت بیشتر تفتیش آرا بیانجامد.
ده. یکی از تیم های انتخاباتی حکومت مشارکتی را به ریشخند میگرفت و به آن لقب "شرکت سهامی" داده بود و بدین ترتیب مخالفت خود را اعلام میداشت، ولی این توافقنامه حکومت مشارکتی را مورد تایید قرار داد، و بدین صورت شعار ارگ یا مرگ را از میان برد. توافقنامه حضور هر دو تیم انتخاباتی را در حکومت آینده تعیین کرد و بدین ترتیب از شدت رقابت ها کاست. حکومت مشارکتی از نیازهای اساسی این دوره است و هیچکدام از جوانب به تنهایی قادر به حکومت کردن نمی باشد، از این رو تعهد برای تاسیس حکومت مشارکتی به غرور و خود خواهی سیاستمداران انحصار طلب آسیب می زند، اما برای مردم افغانستان یک گزینه مطلوب می باشد، چه ؛ ایجاد دولت دولت مقتدر نمی تواند بدون مشارکت هر دو تیم در افغانستان میسر افتد.
یازده. یکی از تفاوت های عمده میان دو تیم، تفاوت نظر بر سر ساختار نظام سیاسی بود، به گونه ای که یکی از تیم ها بر سر نظام ریاستی پا می فشرد و در اندیشه ایجاد معاونیت سوم در ریاست جمهوری بود تا به نماینده های سه قوم تاجک، هزاره و ازبیک معاونیت خلق کند و بدین ترتیب ریاست جمهوری را برای همیشه برای پشتون ها مسجل سازد.
ولی تیم رقیب آن، ایجاد نظام صدارتی و در فرجام نظام پارلمانی را زیر اهداف اساسی خویش قرار داده بود، توافقنامه ۲۱ سرطان ، نظریه دوم را ارجح دانست و هر دوجانب را به تاسیس نظام صدارتی ملزم کرد، به گونه ای که در ابتدا تیمی که درجه دوم قرار می گیرد در راس ریاست اجرایی قرار میگیرد و دو سال بعدتر با برگزاری لویه جرگه، قانون اساسی تعدیل می گردد و نظام صدارتی میشود. با صدارتی شدن نظام اصل تفکیک قوا بهتر صورت می پذیرد و در نتیجه آن زورگویی های رئیس جمهور که حامد کرزی از خود نشان میداد بشدت کاهش می یابد.
دوازده. آقای احمدضیا مسعود که در تیم تحول و تداوم عنوان ریاست اجرائیه را داشت با عقد این قرارداد بی مضمون گردیده است و بدین ترتیب آقای احمدضیا در ردیف بازنده های اصلی مانند کمیسیون های انتخاباتی قرار گرفته است، جز این که در صورتی که تیم تحول و تداوم در رده دوم قرار گیرد احمد ضیا مسعود را به عنوان رئیس اجرائیه معرفی بدارد که بسیار بعید به نظر می آید.
سیزده. توافقنامه ۲۱ سرطان بصورت فشرده دارای پهلوهای مفید زیر می باشد؛
دموکراسی را نجات داد؛
از بحرانی که پیامد آن معلوم نبود در افغانستان پیشگیری کرد؛
تاسیس حکومت مشارکتی را مسجل ساخت؛
به تیم های انتخاباتی و مردم افغانستان آرامش آورد؛
راه را برای نظام پارلمانی آماده کرد؛
به تقلبکاری پاسخ رد داد؛
پای جامعه جهانی را به افغانستان کشاند و در صورت موفقیت پای آمریکا را به همکاری با دولت آینده افغانستان کشاند، طرح حامد کرزی را که قصد داشت با ایجاد تنش میان دو تیم انتخاباتی به تمدید دوره کاری خود بپردازد، نقش بر آب کرد؛
زمینه را برای بازسازی کمیسیون های انتخاباتی مساعد گردانید؛ ....
والله اعلم باالصواب
عبدالحفیظ منصور-

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

مطالب دیگر

برگ تاجیکان در رخنامه

 

 

 

 

 

 

تاجیکان در قرن بیستم

پایگاۀ آزاده گان تاجیکستان

خبرها و نوشتارها در بارۀ تاجیکستان، در پایگاۀ آزاده گان . ببینید :


 

| + - | RTL - LTR
برای حمایت از ما امتیاز دهید