سخنرانی لطیف پدرام ( کامل، با ماجرای اخلال)

زنده گیــنـامـــۀ مسعود بزرگ ( رح )

سخنان آموزنده از مسعود بزرگ(رح)

سیاسی

نوشته شده توسط محمد اسلم سلیم
اخبار
نمایش از 12 مرداد 1393
پرینت

خنثی سازی توطئه و شفاف سازی رای پاک مردم

یادداشتی از : محمد اسلم سلیم
انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 پر چالش ترین انتخابات ، پرتقلب ترین و بدنام ترین انتخابات تا حدی که جامعه را بطرف از هم گسیختگی اجتماعی خواهد کشاند.


وضعیت کنونی آرامش قبل از طوفان را می ماند ، صادقانه باید گفت وضعیت موجود مردم را بسیار خسته نموده و خواستار یکسره شدن این معضله اند.
کرزی ، اشرف غنی و کمیسیون انتخابات یکطرف قضیه اند وجانب دیگر ستاد اصلاحات وهمگرایی قرار دارد.
حالا که طشت رسوایی کریم خلیلی معاون ریاست جمهوری به پخش نوار صوتی در تشویق وترغیب و دست زدن به کار های ورای قانون انتخابات یعنی تقلب وجعل از بام افتاد.
حالت موجود خواستار یک سری از اقدامات جسورانه وعملی برای خنثی سازی وشفاف سازی رای مردم ، درمقابله با تقلب کاران دولتی و کمیسیونی می باشد.
باید،اعلامیهء رسمی ستاد اصلاحات وهمگرایی مبنی بر عدم مشروعیت و استفاده صلاحیت هایی غیر قانونی کرزی از پست ریاست جمهوری صادرشود.
برای جلوگیری بیشتراز دست بازی به رای مردم ستاد اصلاحات وهمگرایی باید دور هردو کمیسیون انتخابات را خط بکشد ، یک سپر انسانی تشکیل و محلات نگهداری صندوق های رای توسط همین سپر انسانی محاصره وبه هیچکس اجازه ورود وخروج به این مراکز داده نشود.
تا زمانیکه طرح های پیشنهادی با صراحت درمتن کارشیوهء بازرسی وتفتیش و بازشماری آرا برای ابطال رای تقلبی گنجانیده نشود.
اگر کمیسیون ها به کار بازشماری وتفتیش بدون حضور ستاد اصلاحات وهمگرایی ادامه دهند و نتایج را اعلام کنند ، اصلاحات وهمگرایی را در برابر یک عمل انجام شده قرار میدهند، بعد از آن هر تصمیمی بسیار ناوقت خواهد بود ، فرصت های زیادی از دست رفته باید جسورانه به اقدامات پیشگیرانه متوصل شد.
بدون درنظرداشت هیچ ملاحظهء باید تمام اسناد مدارک مبنی بر دست داشتن مقامات دولتی وکمیسیونی وفهرست افراد وشخصیت ها دخیل درپروسه تقلب سازمان یافته وگسترده بدسترس رسانه ها قرار داده شود .
تمام مقامات دولتی وکمیسیونی که اسناد وشواهد مادی ومدارک که نشان دهنده اشتراک ویا رهبری پروسه تقلب را در انتخابات دارند با اقامه دعوی علیه آنها در حضور مجامع بینن المللی به دادگاه مردم کشانده شود و ستاد اصلاحات وهمگرایی باید این دادگاه را تشکیل ومتهمین نسبت خیانت به یک پروسه ملی و توطئه علیه امنیت داخلی کشور به دادگاه کشانده شوند.
همزمان درهایی مذاکره با جانب سازمان ملل و سازمان اروپایی و کشورهایی دخیل درقضیه باز گذاشته شود.
رهبرستاد اصلاحات وهمگرایی شخصا باید جریان مذاکرات وملاقات ها را به صورت شفاف از طریق رسانه ها به مردم گزارش کند. مردم درجریان همه رویداد ها قرار داده شود تا مردم در روشنی اطلاعات دست اول راه شان را انتخاب کنند.
احساسات پاک مردم و دلاوران دفاع از رای پاک وجنبش ضد تقلب را با وعده هایی غیر عملی خدشه دار نسازید، اینها مردمانی اند که در روز های دشوار امتحان شانرا داده اند به مصداق سرودهء حماسه سرای عصر زنده یاد قهار عاصی :
به خانه، خانه رستمی
به خانه ، خانه آرشی
برای روز امتحان
دلاوری کمان کشی
آخرین گزینه در صورتیکه به زبان انسانی به حرف دل مردم گوش ندادند ، وسر عقل نیایند ،آرش و رستم است که نتیجهء نهایی را رقم خواهد زد .
محمداسلم سلیم 03.08.2014

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

مطالب دیگر

برگ تاجیکان در رخنامه

 

 

 

 

 

 

تاجیکان در قرن بیستم

پایگاۀ آزاده گان تاجیکستان

خبرها و نوشتارها در بارۀ تاجیکستان، در پایگاۀ آزاده گان . ببینید :


 

| + - | RTL - LTR
برای حمایت از ما امتیاز دهید