سخنرانی لطیف پدرام ( کامل، با ماجرای اخلال)

زنده گیــنـامـــۀ مسعود بزرگ ( رح )

سخنان آموزنده از مسعود بزرگ(رح)

سیاسی

نوشته شده توسط سید آقا حسین سنگچارکی
اخبار
نمایش از 21 مرداد 1393
پرینت

دوستان تيم تحول وتداوم درك ندارند!

یادداشت از : سید آقا سنگچارکی ، عضو ارشد گروه اصلاحات و همگرایی
قرار بود روز بعد از امضاء توافقات سياسي ، هردو تيم اصلاحات وهمگرايي وتحول وتداوم يك كميته مشترك را براي بحث پيرامون جزئيات اين توافق تشكيل دهند اما امروز كه سه روز از اين رخداد سپري مي شود خبري از تشكيل اين كميته نيست ودوستان تحول وتداوم به گفته يكي از همكاران ما ناپيدا وناپديد هستند!


صحبت هاي ضد ونقيضي به گوش مي رسد ، بازار شايعات وافواهات نيز گرم شده است، آيا در تيم تحول وتداوم شكاف وچند پارچگي بروز كرده؟ آيا آنان از امضاء اعلاميه سياسي پشيمان شده اند؟ آيا مي خواهند با دقت واحتياط اعضاي تيم مذاكره كننده خودرا انتخاب كنند؟ يا اينكه اين تيم پيشاپيش هيچ خبري نشده خودرا برنده انتخابات مي داند وحاضر نيست قدرت را با ما تقسيم كند؟! ما كه چيزي نفهميديم، دولت وحدت ملي پيشنهاد ما نبوده ونيست، اين طرح از هرجا كه آمد ومطرح شد وروي آن اصرار گرديد، ما آن را پذيرفتيم وصادقانه براي پيشبردش اعلان آمادگي كرديم در حالي كه كور هم مي فهمد كه مردم به چه كسي رأي دادند وبه چه كسي اعتماد كردند و...
تيم تحول وتداوم بايد تكليف خودرا با اين توافق روشن كند واگر قادر به تصميم گيري نيست ىيا به هردليلي آماده تشكيل دولت وحدت ملي نيست، راه برايشان باز است و بفرمايند جايگاه اپوزسيون براي يك دوره پنج ساله برايشان محفوظ است.


اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

مطالب دیگر

برگ تاجیکان در رخنامه

 

 

 

 

 

 

تاجیکان در قرن بیستم

پایگاۀ آزاده گان تاجیکستان

خبرها و نوشتارها در بارۀ تاجیکستان، در پایگاۀ آزاده گان . ببینید :


 

| + - | RTL - LTR
برای حمایت از ما امتیاز دهید