سخنرانی لطیف پدرام ( کامل، با ماجرای اخلال)

زنده گیــنـامـــۀ مسعود بزرگ ( رح )

سخنان آموزنده از مسعود بزرگ(رح)

سیاسی

نوشته شده توسط فهیم کوهدامنی
اخبار
نمایش از 24 مرداد 1393
پرینت


كميسيون انتخابات چشم هاي مراقبت كننده را سانسور ميكند
یادداشت از : فهیم کوهدامنی ( عضو برجسته هیات تفتیش اصلاحات و همگرایی )
امروز دومين روز است كه از جانب مسولين كميسيون انتخابات ورود من به داخل آن كميسيون ممنوع قرار داده شده و ديروز هنگاهي كه من وارد آن محل شدم محافظين قراردادي كميسيون از ورود من جلوگيري كردند


اصل اين ماجرا از روز چهار شنبه شروع شد كه در پگاه همان روز ميخواستند صندوق هاي راي را كه جزء ٣٠٠٠ صندوق تقلبي است وارد پروسه شمارش كنند ولي جنرال صاحب ظاهر اغبر ممانعت كرد و چاشت روز يك هيت چند نفري وارد كميسيون شديم
چندتن از اوباشان ميخواستند به انجنير عارف سروري حمله نمايند كه با مقاومت جوانان تيم ما مواجه شدند و همه مسولين تيم اصلاحات وهمگرايي براي خاموش كردن اين نزاع تلاش كردند و جوانان را نگذاشتيم كه موجه شوند.
بيگاه همان روز جلسه مشترك با رهبري كميسيون انتخابات، تيم تحول وتداوم و مسولين امنيتي داشتيم كه از طرف تحول وتداوم آقايان سلطانزوي، روي دار زازي، فرزند سيد منصور نادري و بردار زاخيلوال و از كميسيون آقاي نورستاني و خانم احراري، خانم زرمتي، خانم ايلخاني، جاويد حبيبي و از مسولين امنيتي جنرال مجيد روزي و چند تن جنرال هاي ديگر و از تيم اصلاحات و همگرايي خانم آمنه مستقيم، انجنير صاحب عاصم، انجنير توريالي غياثي و من حضور داشتيم كه در جلسه درباره نزاع صحبت گرديد و فيصله شد كه از ورود افراد مسلح جلوگيري شود كه پيشنهاد ما بود
بعضي مسايل را كه آقاي نورستاني درباره عدم حضور ناظرين ما مطرح كرد كه شمارش ادامه پيدا ميكند
من جواب شان را دادم و تأكيد كردم كه هرگاه ناظرين يك تيم حضورش را تحريم كنند كسي حق ادامه شمارش را ندارد
خلاصه جلسه ختم شد
حين خروج ما در يك كنج دهليز سرير برمك كه در جلسه حضور نداشت، صدا زد كه ناظرين داكتر عبدالله ماجرا جويي ميكنند و بعد از اين كه حاظر هم نشوند ما شمارش را ادامه ميدهيم
من و انجنير توريالي يكجا بوديم و من توقف كردم و برايش گوشزد كردم كه اين موضوع در جلسه با كلان هايت فيصله شد
ولي برمك مانند يك مزدور وفادار با سروصداي بلند صدا كرد كه شما بي نظمي ميكنيد
همه خرابي را ناظرين (عبدالله ميكنند) وقتي با لحن بي ادبانه نام داكتر صاحب عبدالله را گرفت، كمي تندتر جوابش را دادم و متوجه ساختم اش كه يك جوانك بي ادب و غلام است.
گرچه آقاي نورستاني اين موضوع را با ريش سفيدي حل كرد و مرا به شعبه اش دعوت كرد و چاي آورد اما فرداي همان روز دستور منع ورود مرا به دروازه ها داده بودند چون جرم من دفاع از آراي شفاف حاميان تيم اصلاحات وهمگرايي و دفاع از راي شفاف تيم تحول وتداوم بوده
ولي يكبار ديگر رهبري اين كميسيون نشان داد كه با تحمل نظرات چشم هاي تيز بين را كه راي اصلي را از راي گوسفندي تشخيص ميدهد، ندارند

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

مطالب دیگر

برگ تاجیکان در رخنامه

 

 

 

 

 

 

تاجیکان در قرن بیستم

پایگاۀ آزاده گان تاجیکستان

خبرها و نوشتارها در بارۀ تاجیکستان، در پایگاۀ آزاده گان . ببینید :


 

| + - | RTL - LTR
برای حمایت از ما امتیاز دهید