سخنرانی لطیف پدرام ( کامل، با ماجرای اخلال)

زنده گیــنـامـــۀ مسعود بزرگ ( رح )

سخنان آموزنده از مسعود بزرگ(رح)

سیاسی

نوشته شده توسط پایگاه تاجیکان
اخبار
نمایش از 24 شهریور 1393
پرینت

پذیرفتن ریاست اجرائیه، تسلیم شدن به تقلب است !
یادداشت از : پایگاه تاجیکان .
نمی خواهیم که به گفتۀ مردم نفر هنوز نمرده کفن اش را پیش از پیش پاره کنیم . نمی خواهیم روی مسایلی انگشت بگذاریم که دل های پریشان هموطنان خویش را پریشان تر سازیم . اما چونکه  آوازه ها و شایعات زیاد پخش می شود و این روز ها بیشتر ار هر مساله دیگری، گپ از این است که شاید داکتر عبدالله به اشرف غنی تسلیم شود و با گرفتن مقام ریاست اجرائیه غایله انتخابات را خاتمه بخشد، ما ناگزیریم که یک درنگ کوتاه بر این موضوع داشته باشیم و موضع خود را بار دیگر به روشنی بیان کنیم .از آنچه که تا کنون از رهبران اصلاحات و همگرایی شنیده ایم، اگر به گفتار شان باور کنیم، نمی توانیم بگوییم که آنها به روی همه وعده ها و تعهدات و سوگند های خود ، به روی همه امید ها و آرزو های مردم ، به همین ساده گی پای میگذارند و تسلیم تقلب میشوند .

داکتر عبدالله بار بار در رسانه ها ظاهر شد و گفت که " ما در دور اول برنده بودیم ، ما در این دور دوم نیز برنده هستیم " . معنی این سخن چیست؟ معنایش این است که ما انتخابات را برده ایم ، داکتر عبدالله رییس جمهور باید شود.

استاد عطا بار بار در رسانه ها ظاهر می شود و می گوید که " برنده انتخابات ما هستیم و هرگز به تقلب تسلیم نمی شوییم " . معنی این سخن هم چیزی دیگری نمی تواند باشد جز اینکه داکتر عبدالله برنده است و باید رییس جمهور شود، ما نمی گذاریم که حق مشروع ما را زیر پاکنند و اشرف غنی را رییس جمهور سازند.

برخی دیگر از سران حرکت اصلاحات و همگرایی نیز ، در همه جا ، همه وقت ، همین سخنان را تکرار کرده اند و گفته اند که ما حاضر نیستیم کمتر از ریاست جمهوری چیزی را قبول کنیم. از آغاز تا همین اکنون گپ اصلی همین بوده است که به تقلب و زورگویی تسلیم نمی شوییم و از حق مشروع خود نمی گذریم.

 رهبران اصلاحات و همگرایی تکرار در تکرار به مردم اطمینان می دهند که به هیچ صورت و به هیچ قیمت ، حتی اگر امریکا و دیگر قدرت های خارجی هم بالای شان فشار بیاورند، کرسی ریاست اجرائیه را نمی پذیرند و هدف از پافشاری روی قوی ساختن مقام ریاست اجرائیه ،نشان دادن پابندی شان به اصول توافقنامۀ است که امضاء کرده اند.

واپسین سخنرانی رسانه ای داکتر عبدالله و  آخرین سخنرانی استاد عطا محمد نور، سخنرانی های آقای محقق  و گفتگو ها و نوشتار های دیگر اعضای بلند پایه اصلاحات و همگرایی،همه به همین نکته تاکید دارند که برای گرفتن حق خود که همانا گرفتن مقام ریاست جمهوری است حاضر به هرگونه مبارزه هستند و در برابر تقلبکاران هرگز تسلیم نمی شوند.

اما و مگر ، یا به دلیل اینکه مثلث تقلب در میدان جنگ روانی خیلی چیره دست می باشد و میتواند شک و تردید را در مورد موقف واقعی اصلاحات و همگرایی وارد ذهن و باور مردم سازد، یااینکه خود گروه اصلاحات همگرایی با اصرار بیش از حد و کاملن غیر ضروری خود روی قوی ساختن مقام ریاست اجرائیه ، مردم را گرفتار شک و بی باوری ساخته است. شاید هم به دلیل اینکه داکتر عبدالله در انتخابات قبلی در زیر فشار امریکا و انگلیس به حامد کرزی تسلیم شد و از حق خود و حق مشروع مردم گذشت ، این بار هم مردم امکان تسلیم شدن داکتر عبدالله را از ذهن خود بیرون کرده نمی توانند و شکار شک و تردید می شوند.

این خیلی روشن است که پذیرفتن مقام ریاست اجرائیه از طرف اصلاحات و همگرایی ، پذیرفتن شکست و تسلیم شدن به تقلب می باشد. رییس اجرائیه اگر حتا صلاحیتش در روی کاغذ ها و توافقنامه های که میان دو نامزد امضاء می شوند، بیشتر از رییس جمهور هم باشد، برای ما هیچ ارزش واقعی ندارد و یک خودفریبی موقتی خواهد بود .   هیچکس، به هیچ زبان ، با هیچ فلسفه و دلیل و تحلیل، نمی تواند رسیدن به ریاست اجرائیه را چیزی غیر از تسلیم شدن به تقلب معنا و تفسیر کند. همین که پذیرفتیم اشرف غنی رییس جمهور باشد و  داکتر عبدالله یا یک کسی دیگر از جانب اصلاحات و همگرایی رییس اجرائیه شود، معنایش صد در صد تسلیم شدن به تقلب و فروختن بی شرمانۀ عزت و آبروی مردم است. کسی هرگز قادر نخواهد شد که این حقیقت را با چوچله بازی و دیده درایی و مداری گری بپوشاند و نامش را تغییر نظام از ریاستی به صدارتی بگذارد و دل خود را خوش کند.

مسوولان دسته اصلاحات و همگرایی اگر به راستی روی حرف خود ایستاد هستند، اگر راستی راستی به تقلب تسلیم نمی شوند و حاضر به گرفتن کرسی ریاست اجرائیه نمی باشند، باید با پخش آگاهی نامه های پی درپی ، تبلیغات جنگ روانی جناح رقیب را خنثاء سازند و به مردم خیلی قطعی و روشن بگویند که هرچه شود، چوکی ریاست اجرائیه را قبول نمی کنند و از ریاست جمهوری نمی گذرند.

ما هنوز به ایستاده گی استاد عطا و شمار دیگر از رهبران اصلاحات و همگرایی اعتماد داریم و گمان نمی کنیم که ایشان دولتی را که رییس جمهورش اشرف غنی تقلبکار و خاین باشد، قبول کنند. اینکه چرا هنوز هم دسته اصلاحات و همگرایی در مورد کرسی ریاست اجرایی چانه می زند و همه کشمکش و جنجالش به جای اینکه روی مساله تفتیش آراء و جدا ساختن رای پاک از ناپاک باشد، چرا بالای قوی ساختن مقام ریاست اجرائیه است ؟ پاسخش برای ما هم روشن نیست.

دست اندرکاران اصلاحات و همگرایی وقتی سرگرم و مشغول گفتگو در مورد ساختن دولت ( طرح سیاسی ) می شوند، مساله اصلی انتخابات، مساله شمارش آراء و باطل سازی رای های تقلبی را اصلن از یاد می برند و در آن مورد سخنی نمی گویند. اما وقتی در گفتگوی سیاسی یک مشکل روی می دهد ، می آیند و مساله تقلب و باطل سازی رای ناپاک را در میان میگذارند. در حالیکه مساله اصلی و اساسی برای اصلاحات و همگرایی نخست باید یکطرفه ساختن شمارش و پاکسازی آراء باشد ، نه به توافق رسیدن روی چوکی ریاست اجرایی. به حاشیه نهادن مساله تقلبکاری های " امرخیل " و همدستانش و تاکید نکردن بالای پاکسازی رای ها ، باعث شده است که اشرف غنی و همدستان تقلبکارش در بازی ساختن دولت ، خود را طرفدار قانون اساسی و دیگر قوانین کشور نشان دهند و اصلاحات و همگرایی را به مثابه یک گروه بی اعتناء به قانون اساسی و دیگر قوانین کشور معرفی کنند . خیلی از هموطنان ما که به اصلاحات و همگرایی رای داده اند حیران هستند و هیچ نمی دانند که چرا داکتر عبدالله و همکارانش مساله شمارش آراء و پاکسازی رای و پیگیری تقلبکاران را رها کرده  و در یک گوشه نهاده اند ، اما با نشست و برخاست های دولت سازی، اشرف غنی و مثلث تقلب را در مجموع احاده حیثیت می کنند و در موقعیت برتر روانی قرار می دهند؟!

 خدا آن روز را نیاورد که باز داکتر عبدالله در برابر چشمان مردم ظاهر گردد و بگوید که من به خاطر منافع ملی و وحدت ملی و چه و چه و چه ، رییس جمهور شدن رقیبم را پذیرفتم و خودم قربانی دادم  و ریاست اجرائیه را پذیرفتم، شما هم این گپ را قبول کنید و صدای تان را نکشید !

خدا نکند که داکتر عبدالله و همراهانش پس از یک سکوت مطلق چندین روزه ، در رسانه ها ظاهر شوند و به مردم بگویند که با در نظرداشت شرایط خاص اوغانستان و بخاطر سلامت جامعه و به خاطر تامین منافع عمومی ملت اوغان، اختلافات را پشت سر گذاشتیم ، فاصله ها را از میان بردیم ، موفق شدیم دولت وحدت ملی بسازیم و صلاحیت ها را مساوی تقسیم می کنیم، چوکی ریاست جمهوری را به جلالتمآب داکتر صاحب اشرف غنی دادیم و خود ما مقام شامخ و افتخار آفرین ریاست اجرائیه را گرفتیم ، تبریک ، زنده باد ، نعرۀ تکبیر و ....

خدا نکند که چنین شود. هنوز هم منتظریم ....

با سپاس

پایگاه تاجیکان

دوشنبه، 24 شهریور/ سنبله 1393

15سپتامبر2014

www.tajikmedia.com


نظرات   

 
0 #1 رحمکیان 1393-06-24 20:55
شما باید متوجه باشید اگر صلاحیت این پست را بالاتر از صلاحیت های ریس جمهوری هم بپزیرند و شما بدون آگاهی از آینده و بدون راهکار و راهبرد درست در مورد وارد این معامله شوید و این پست اجراییه وی را قبول کنید !؟ باخت کلان و خطرناک سیاسی خود را بدست تان خود رقم می زنید و این خطایی سیاسی شمارا تاریخ فراموش نخواهد کرد .
ازدیدمن این یک نیرنگ کاملن نو است که بدون کدام هزینه و توسط خود شما صورت میگرد و متاسفانه شما برای جلو گیری از پیمان شکنی های تیم مقابل تان هیج راهکاری ندارید !
بباور من شاید هم بباور بیشتر مردم افغانستان ؛ در دوام دوسال حکومت وحدت ملی تان ؛ تیم رقیب ( تحول و تداووم ) در مقام ریاست جمهوری و تیم ارگ نشین برای برگردانیدن تمام صلاحیت ها ، حاکمیت مطلق و تحکیم نظام سیاسی ریاستی تلاش خواهند کرد .
بسیار ساده : پس از دو سال یا در دوام دو سال لویه جرگه حکومتیی را تشکیل میکنند و در آن با اتفاق آرا ؛ مطابق ماده ها و نر های قانون اساسی ؛ این پست اجراییه وی تان را از بدنه دولت وحدت ملی بیرون می کنند و بر نظام سیاسی ریاستی یک بار دیگر مهر تاید میزنند .
اگر شما پی شریک شدن دوساله در حکومت ، دولت و تفسیم ثروت هستید ؟ مبارک تان باد !!
اما مردم و نیرو های داد خواه پس از این با شما نخواهند بود .

این خط و این نشان !!
رحمکیان
بازگو کردن
 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

مطالب دیگر

برگ تاجیکان در رخنامه

 

 

 

 

 

 

تاجیکان در قرن بیستم

پایگاۀ آزاده گان تاجیکستان

خبرها و نوشتارها در بارۀ تاجیکستان، در پایگاۀ آزاده گان . ببینید :


 

| + - | RTL - LTR
برای حمایت از ما امتیاز دهید