سخنرانی لطیف پدرام ( کامل، با ماجرای اخلال)

زنده گیــنـامـــۀ مسعود بزرگ ( رح )

سخنان آموزنده از مسعود بزرگ(رح)

سیاسی

نوشته شده توسط عبدالله وطندار
اخبار
نمایش از 05 مهر 1393
پرینت

خوب و بد سخنان لطیف پدرام
یادداشتی از : عبدالله وطندار .
با توافق بر سر حکومت وحدت ملی، تعداد زیادی از هواداران اصلاحات و همگرایی، ناراضی هستند. این نارضایتی با در نظر گرفتن تصویر بسیار منفی که از آقای اشرف غنی احمدزی در چند ماه گذشته کشیده شد، چندان هم ناچیز و کم اهمیت نیست.


آقای لطیف پدرام یک سیاستمدار است و برای یک سیاستمدار، نارضایتی مردم از رقیبان، یک سرمایه ای بسیار ارزشمند است. نارضایتی بخشی از هواداران عبدالله عبدالله، از نظر آقای پدرام پوشیده نمانده است و او با چالاکی یک سیاستمدار در تلاش است تا از آن بهره برداری کند. نسبت پدری عبدالله هم در جامعه ای قبیلوی افغانستان، وسیله ای بدی نیست. ظاهرا به نظر نمی رسد که آقای پدرام متوجه دو لبه بودن این تیغ باشد، اما از " ظاهرا " اگر بگذریم، آقای پدرام می داند که این تیغ دو لبه است، اما نه برای کسی که در پی سیاست فراقومی نیست. آقای پدرام بارها و با روشنی نشان داده اند که سیاست و نگاهش محدود به جامعه ای تاجیک است. محدودیت قومی نگاه و سیاست ایشان را می توان به سادگی دید. پدرام در این مورد، صادق تر از دیگران است.

نگاه قومی داشتن اما جرم نیست، حق است. لطیف پدرام مانند هرکسی دیگری حق دارد، محدوده ای حوزه ای دلبستگی هایش را مشخص و انتخاب کند. از طرف دیگر، چه کسی در افغانستان نگاه قومی ندارد و چه چیز در افغانستان قومی نبوده است و نیست؟ کمترین فایده ای بی پرده سخن گفتن آدمهای مثل پدرام این است که اندکی، فقط اندکی، ترس ما از روبرو شدن با واقعیت های حیات ملی مان را کاهش می دهد. دیدن عریان این واقعیت ها، روبرو شدن با آنها و رو نگرداندن از آنها، چیز بدی نیست. " شعارها همه ملی و فراقومی و کارها و نگاهها همه قومی" هم ما را به جایی نرسانده است.

با فرو پاشیدن سلطه ای روسیه در آسیای میانه، نه تنها روابط قدرت درون قومی در افغانستان دچار یک دگرگونی اساسی شد، که نگاه بخش های وسیعی از جامعه ای افغانستان به خودشان هم تغییر کرد. ناسیونالیزم جوان اما پر انرژی تاجیک، تا حدودی زیادی ریشه در همین فروپاشیدن و دگرگونی های بر آمده از آن دارد. ناسیونالیزم تاجیک، با در نظر گرفتن تاجیکستان مستقل، و قدرت جامعه ای تاجیک در این سوی آمو، نقش مهم و حیاتی در شدن ها و نشدن های آینده ای افغانستان بازی خواهد کرد. پدرام همانطور که اولین سخنگوی این ناسیونالیزم نبوده است، بدون شک، آخرین هم نخواهد بود. با همه ای اینها، ناسیونالیزم تاجیک، برای رسیدن به ناسیونالیزم پشتون، راه بسیار طولانی در پیش دارد. همین که یک سوال نه چندان جدی پدرام، این همه آدم را خشمگین می کند، اما نشرات شبانه روزی تلویزیون ژوندون حتی توجه کسی را جلب نمی کند، نشان می دهد که ما حتی در همین زمینه هم نیازمند یک تعادل هستیم!

یاد ما باشد که پدرام در افغانستان سخن می گوید و سیاست می کند. یکی از دلایلی که امریکایی ها از همان اول، کرزی را برای رهبری افغانستان برگزیدند، ریاستش بر قبیله ای پوپلزی بود، چیزی که قبلا به پدرش تعلق داشت و امریکایی ها سالها قبل آن را می دانستند. در چنین کشوری، ناسیونالیزم های قومی در غیاب یک ملی گرایی ریشه دار و راستین، آینده ای درخشانی دارد.

عبدالله وطندار

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

مطالب دیگر

برگ تاجیکان در رخنامه

 

 

 

 

 

 

تاجیکان در قرن بیستم

پایگاۀ آزاده گان تاجیکستان

خبرها و نوشتارها در بارۀ تاجیکستان، در پایگاۀ آزاده گان . ببینید :


 

| + - | RTL - LTR
برای حمایت از ما امتیاز دهید