سخنرانی لطیف پدرام ( کامل، با ماجرای اخلال)

زنده گیــنـامـــۀ مسعود بزرگ ( رح )

سخنان آموزنده از مسعود بزرگ(رح)

سیاسی

نوشته شده توسط شفیق شرق
اخبار
نمایش از 22 آبان 1393
پرینت

" زاخیلوال" باید به دادگاه کشانده شود !

فراخوانی از : شفیق شرق .
ما همواره نابساماني هاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي را جدي گرفته ايم، اما از كنار خيانت هاي اقتصادي و مالي، سرسري و حتا بي تفاوت گذشته ايم.


طرح پرسش هاي جدي و اعتراض در رابطه به عوامل ورشكست شدن كابل بانك، فساد در وزارت ماليه، فساد در چگونگي گردآوري و مصرف عوايد ملي و تاراج ميلياردها دالر كمك سيزده ساله ي كشورهاي خارجي به افغانستان؛ مسووليت شهروندي ماست.
بياييد بپرسيم، ميليارها دالر كمك جامعه جهاني چگونه مصرف شد؟ چرا براي شهروندان افغانستان در باره ي نظام مالي كشور، آگاهي لازم داده نمي شود؟ چرا فساد در وزارت ماليه و گمركات افغانستان جدي گرفته نمي شود؟ ريشه هاي اصلي ورشكستگي كابل بانك به كي ها و كجاها مي رسد؟ چرا "عمر زاخيل وال" كه در رأس سيستم مالي افغانستان قرار داشت و بارها متهم به دست داشتن در فساد "كابل بانك" شده است، براي شهروندان افغانستان پاسخ ده نيست؟! دادگاه هاي افغانستان به چه دليلي اتهام ها عليه " زاخيل وال" را بررسي نمي كنند؟
حضور در دادگاه به معناي مجرم بودن نيست. " زاخيل وال" بايد به همه پرسش ها در رابطه به فساد سيزده ساله ي مالي در افغانستان، به ويژه در باره ي اتهام هايي كه در ورشكست شدن و فساد "كابل بانك" بر او وارد است، پاسخ روشن بدهد.
او اگر مجرم نيست، در دادگاه ثابت بسازد. اگر مجرم شناخته شد، در كنار ساير عوامل اختلاس " كابل بانك" جبران خساره بپردازد و پشت ميله هاي زندان برود.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

مطالب دیگر

برگ تاجیکان در رخنامه

 

 

 

 

 

 

تاجیکان در قرن بیستم

پایگاۀ آزاده گان تاجیکستان

خبرها و نوشتارها در بارۀ تاجیکستان، در پایگاۀ آزاده گان . ببینید :


 

| + - | RTL - LTR
برای حمایت از ما امتیاز دهید