سخنرانی لطیف پدرام ( کامل، با ماجرای اخلال)

زنده گیــنـامـــۀ مسعود بزرگ ( رح )

سخنان آموزنده از مسعود بزرگ(رح)

سیاسی

نوشته شده توسط متین رضایی
اخبار
نمایش از 17 آذر 1393
پرینت


نشت مشورتی پیرامون بنیان گذاری شورای سراسری تاجیکان افغانستان
در شهر "ارنم" کشورشاهی هالند
مورخ 6دسمبر 2014.
گردهم آیی با شکوهی جمعی از تاجیک تباران ساکن درکشور هالند وجرمنی به اشتراک دکتر عبدالطیف پدرام نماینده مردم در مجلس نمایندگان شورای ملی افغانستان، رئیس حزب کنگره ملی ورئیس کمیته تدارک برای تآسیس شورای سراسری تاجیکان برگذارگردید .

 

این گردهم آیی از ساعت شش ونیم شام آغاز وبه ساعت ده ونیم شب به پایان رسید. برنامه از آغاز تا پایان به وسیله اقای دکتر دستگیر رضایی شخصیت علمی و فعال فرهنگی وسیاسی گردانندگی شد. بعداز خوش آمد گفتن به شرکت کنندگان ومعرفی برنامه وسخنان کوتاه پیرامون موضوع نشست، در نخست از اقای پدرام تقاضا نمود تا به سخنرانی بپردازد،جناب پدرام در مدت یک ونیم ساعت ضمن سخنرانی تحلیلی همه جانبه از وضعیت سیاسی،نظامی ،فرصت ها وچالش ها، به موضوع ساختار اجتماعی ،فرهنگی وقومی جامعه افغانستان پرداخت ونقش اقوام را در شکل گیری تحولات سیاسی،اجتماعی واقتصادی کشور واستفاده های سیاسی وراهبردی حلقات حاکمه داخلی وبین المللی از آن بیان داشت و به جایگاه تاریخی تاجیکان افغانستان وبه ویژه درروزگار موجود اشاره های عمیق نموده خاطر نشان ساخت که با وجود همۀ ظرفیت ها ، این تبار دچار پراکندگی وناهماهنگی می باشد وادامه این وضع را به هویت ،فرهنگ وجایگاه سیاسی آنان زیان بار وجبران ناپذیر خواند. وضمن برشمردن علل اصلی آن، انسجام وهمبستگی تاجیک تباران را در یک شورای سراسری نیاز حیاتی امروز وفردای این تبار دانست. و دیدگاه های خویش را به تفکیک موقف سیاسی اش به عنوان نماینده مردم در پارلمان،رهبر یک حزب سیاسی ویک تاجیک تبار اگاه از هویت وفرهنگ بیان نمود. در رابطه به اهداف ،ساختار،رهبری،منابع مالی ومیکانیزم نمایندگی درشورای واقدامات صورت گرفته تا اکنون در زمینه معلومات داد و وگفت که تصمیم نهایی در مورد را همایش شورای سراسرتاجیکان بعد از گرد آوری وتحلیل نظریات در اساسنامه ومنشور مشخص خواهد نمود. بعد از وقفه یک ساعته صرف غذا به ساعت هشت ونیم نشت به کار خود ادامه داد وبه تمام شرکت کنندگان به نوبت فرصت داد شد تا پرسش ها،پیشنهادات، دیدگاه وتوصیه های خویش را ابراز نمایند. فشرده آن به شرح زیربیان شد:
تآیید وحمایت:
- استقبال ، تائید وحیاتی خواندن بنیان گذاری شورای سراسری برای همبستگی وانسجام تاجیک تباران افغانستان وستودن ابتکار اقای پدرام در زمینه؛
پرسش ها:
- آیا تاجیک قوم است یا هویت فراقومی؟
- چرا شورای تاجیک تباران نه شورای فارسی زبانان؟
- تاجیک ملیت است یا قوم؟
- آیا ایجاد شورای تاجیکان مقام تاجیکان را پائین نمی آورد؟
- آیا این شورا به دستور یا اشاره کسان ویا نشانی مشخص نیست؟
- موقف نیمه تاجیک ونیمه پشتون بودن در شورا از چه قرار است؟
پشنهاد ها:
- تآکید برماهیت استراتیژیک شورا ، تعریف روشن واولویت بندی اهداف به تفکیک افق زمانی (کوتاه مدت ، میان مدت ودرازمدت)؛
- پافشاری بر ایجاد مرکز پژوهشی در چوکات شورا
- توجه به امنیت شخصی آقای پدرام؛
- درمورد امورمالی نباید به کمک وتعهد چند تن تاجر اکتفا گردد باید میکانیسم برای سهمگیری عمومی سنجیده شود؛
- تامین ارتباط بیرونی ودادن معلومات در مورد اهداف شورا وجلب حمایت(لابی گری)؛
- تلاش در جهت همبستگی با سایر اقوام برادر افغانستان ودوری از هرگونه رویارویی؛
- غیر ایدلوژیک بودن شورا؛
- ایجاد نمایندگی ها شورا در بیرون از کشور در جا های که تاجیک تباران افغانستان بود وباش دارند؛
- برپایی ماشین تبلیغات( تلویزیون، سایت انترنتی، صفحه فیس بوک و......)؛
- بستر سازی در مناطق تاجیک نشین؛
- و.........................................
اقای دکتر پدرام به ترتیب از حمایت وتایید شرکت کننده ها سپاسگذاری نمود و به پرسش ها پاسخ های روشن وقناعتبخش ارایه نمود و پشنهاد ها وتوصیه های حضار را ارزشمند خواند ،تعهد نمود که در اساسنامه ومنشور شورا در نظر گرفته خواهد شد. .از همه تاجیک تباران حاضر در نشت ابراز تشکر فراوان کرد واین نشست را یک رویداد ارزشمند ارزیابی نمود.
درپایان نشت یک بار دیگر آقای دکتر رضایی از حوصله مندی وسهم فعال شرکت کنندگان و از سخنرانی وتوضیحات همه جانبه اقای دکترپدرام وهمسر ایشان بانو فرهیخته فرشته حضرتی که در این سفر آقای پدرام را همراهی می کرد ابراز تشکر نمود. ضمن اعلام حمایت خود و به نمایندگی ازشرکت کنندگان از اقای پدرام خواست تا به همه نگرانی ها ، پیشنهادات وتوصیه های ارایه شده توجه جدی نماید واین موج پدید آمده باید بصورت مسؤ لانه رهبری ، مدیریت، هدفمند وکارا پیگری شود ، در مقابل از جانب آقای پدرام وعده داده شد.
در فرجام باید یا آور شد که این نشت به کمک وسهم فعال آقایان( فهیم ضایی، مقیم احمدی ودکتر رضایی) برگذار وسازماندهی شد.
گزارش دهند: متین رضایی

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

مطالب دیگر

برگ تاجیکان در رخنامه

 

 

 

 

 

 

تاجیکان در قرن بیستم

پایگاۀ آزاده گان تاجیکستان

خبرها و نوشتارها در بارۀ تاجیکستان، در پایگاۀ آزاده گان . ببینید :


 

| + - | RTL - LTR
برای حمایت از ما امتیاز دهید