سخنرانی لطیف پدرام ( کامل، با ماجرای اخلال)

زنده گیــنـامـــۀ مسعود بزرگ ( رح )

سخنان آموزنده از مسعود بزرگ(رح)

فرهنگی

نوشته شده توسط دبیران پایگاه تاجیکان
اخبار
نمایش از 12 مهر 1393
پرینت

عید تان خجسته باد !

نبشته از : پایگاۀ تاجیکان

با آنکه عید ، آن گونه که باید باشد ، برای تاجیکان اوغانستان یک عید خالی از رنج نیست و در دو صد و هفتاد سال حاکمیت اوغان شاهان هیچگاهی عید فارغ از رنج نداشته ایم، اما به هر صورت به خاطر ارزش دینی و فرهنگی این روزهای نیکخواهی و نیکویی، ما عید سعید قربان را به همه همتباران ، همزبانان ، همدیاران و مسلمانان خوب جهان خجسته باد می گوییم . سوگمندانه ، در آریانا / خراسان ما ( اوغانستان) یک دولت خجالت ملی ، یک فاجعه ی بزرگ سیاسی ، یک نیرنگ بی مانند ، یک حق تلفی ننگین، حاکمیت یافت . ما این را میدانیم ، اما :

 

پیام ما به همتباران گرامی مان این است که به جای اندوهگین بودن و دلشکسته شدن، پس از  این متوجه باشیم، دقت کنیم ، بسنجیم ، به فکر رسیدن به آب ، به سراب دل نبندیم. هنوز پایان جهان نیست. پس از این فرود افتادن ها ، پس از این تیره گی ها ، فراز آمدن ها و روشنایی هایی را هم شاهد خواهیم بود. دلشکستگی را ، نا امیدی را ، بی باوری به خویش را هرقدر دور می توانیم بیفگنیم . برای همبستگی و آزادی ملت بزرگ و فرهنگپرور تاجیک مبارزه و تلاش خستگی ناپذیر کنیم . جز این ، راهی دیگر نداریم . به آزادی دست یافتن ، به حق خویش رسیدن و به سرنوشت خویش حاکم گشتن ، به آسانی و ساده گی و راحتی به دست نمی آید . ما باور داریم که یک روز نه ، یک روز ، پیروز می شوییم . به قول حضرت حافظ شیرازی :

ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست

عاشقی شیوۀ رندان بلا کش باشد

خوش بود گر محک تجربه آید به میان

تا سیه روی شود هرکه در او غش باشد

با سپاس

پایگاۀ تاجیکان

شنبه 12 مهر/ میزان 1393

چهارم اکتوبر 2014

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

مطالب دیگر

برگ تاجیکان در رخنامه

 

 

 

 

 

 

تاجیکان در قرن بیستم

پایگاۀ آزاده گان تاجیکستان

خبرها و نوشتارها در بارۀ تاجیکستان، در پایگاۀ آزاده گان . ببینید :


 

| + - | RTL - LTR
برای حمایت از ما امتیاز دهید