سخنرانی لطیف پدرام ( کامل، با ماجرای اخلال)

زنده گیــنـامـــۀ مسعود بزرگ ( رح )

سخنان آموزنده از مسعود بزرگ(رح)

تاریخی

نوشته شده توسط عزیز آریانفر / برگ رخنامه
اخبار
نمایش از 10 شهریور 1392
پرینت

یادداشت " تاجیکان ": در برگ ِ  رخنامۀ ( فیسبوک) جناب عزیز آریانفر ، پیرامون نادرستی کاربرد اصطلاح" تورکتباران" و اینکه واقعا قوم " تورک" در دنیا وجود دارد یا نه ؟ بحث بسیار کوتاه و دلچسپ صورت گرفته است که خواستیم  دوستداران پایگاۀ " تاجیکان " را نیز از آن بهره مند سازیم. در این بحث چندین نفر شرکت دارند، اما آنچه اصلی و اساسی می باشد، بخش هایی است که آقای آریانفر دیدگاه های علمی را در بارۀ اصطلاح " تورکتباران"  و " قوم تورک"بیان کرده اند. بخوانید:

 

Aziz Arianfar
    با درود دوستان گرامی
    در این اواخر شماری از هم میهنان واژه یی را به نام «ترک تباران» به کار می برند که پیشینه ندارد.
    شایان یادآوری می دانم که واژه درست علمی- تورک زبانان یا اقوام یا تبارهای دارای گویش های ترکی یا آلتایی است.
    وازه ترک تباران دارای بار علمی نیست. تبار همتاواژه- اتنوس است. ما اتنوس هایی به نام های ازبیک، ترکمن، قزاق، قرغیز، اویغور، چچن و... داریم که زبان های همه شان از گروه زبان های تورکی یا آلتایی است. اما ترک خواندن همه آن ها از ریشه نادرست است. چگونه می توان قراق ها یا قرغیزها یا اویغورها را ترک خواند؟
    من به عنوان کسی که از سال 1980 بدین سو بیشترین تماس ها را با دانشمندان زبان شناس کشورهای آسیای میانه داشته ام، برای تان با کمال مسوولیت می گویم که تاکنون کسی را ندیده ام که خود را ترک تبار بشمارد.
    حال از شما پرسشی دارم: آیا می توانید ترک تبار را به انگلیسی یا کدام زبان دیگر اروپایی برای مثال روسی ترجمه نمایید؟
    پاسخ منفی است. در زبان های اروپایی چیزی به نام اتنوس های ترکی وجود ندارد. تنها اقوام تورکی زبان با تبارهای دارای گویش های آلتایی یا ترکی وجود دارند.
       

Aziz Arianfar دوست عزیز تورکیک پیپل- مردمان تورکی معنا می دهد که تعریف آن چینین است کلکسیونی از گروه های اتنیکی (تباری) اند که در شمال، و جنوب و غرب آسیا و شمال چین بود و باش دارند. اگر متوجه باشید در این جا واژه گروه های اتنیکی (تباری) به کار برده شده است نه گروه های تورکی. واژه مردم یک واژه عام است. سخن بر سر این است که واژه یی به تام ترک تبار یا ترک تباران وجود ندارد. گروه ها یا اقوام با گویش های ترکی از دیدگاه ترکیب قومی و نژادی و تباری با هم از ریشه تفاوت دارند. برای نمونه قرغیزها با آذری ها از نظر ترکیب قومی و مرفولوژی چهره ها از زمین تا آسمان متفاوت اند. آیا می شود گفت که آذری ها و قرغیز ها هر دو ترک تباراند؟ خوب اگر باور ندارید بروید در کشورهای اسیای میانه از خود باشندگان آن ها بپرسید که آیا ترک اند؟
      

  Aziz Arianfar در متن همچنان خانواده زبان های ترکی به کار رفته است. نه خانواده اقوام ترکی. باید متوجه باشید که این دو یکی نیست. اصلا امروز چیزی به نام ترک وجود خارجی ندارد. ترک ها اقوامی بودند که در سده ششم میلادی به آسیای میانه آمدند و در درازای 1400 گذشته چنان با باشندگان بومی آمیزیش یافته اند که دیگر نمی توان ان ها ترک خواند. هر چند تاثیر بزرگی بر ترکیب تباری و فرهنگ و زبان باشندگان بر جا گذاشتنه اند. حتا ترک های باشنده ترکیه را هم به گونه مفروض و مشروط ترک می خوانند زیرا چنان با کردها، ارمنی ها، ایرانیان، اقوام باشنده بالکان و سلاوی ها آمیزش یافته اند که به دشوار بتوان آن ها ترک تبار خواند. آنالیر دی ان ای نشان می دهد که ژن زرد در خون ترک های باشنده ترکیه نسبت به باشندگان آسیای میانه بارها کمتر است.
      

  Sabur Tajik زنده خوب باشین آریانفر عزیز با کار های مثمرتان
       

Nazar Baghlani آریانفر محترم, در زبان انگلیسی, اصطلاح ترکیک (Turkic) به کار میرود که معادل همان چیزی است که در فارسی ما و شما ترکتبار میخوانیم. یعنی این نام وجود دارد. شاید اصطلاح ترکتبار یک ترکیب نو در فارسی باشد. در گذشته نام "ترک" معمول بوده است. اما چون بعد از تا...دیدن بیش‌تر
        بدری منصور آریانفر گرامی درود بر شما ! این واژه در همین چند سالیست که در سرزمین مان مروج شده و کسانی بدین طبل می کوبند که آرزو دارند هم میهنان هزاره ما را از تبار ترک دانسته و پیوندی تباری با ایشان محکم نمایند . امکان زیاد میرود مروج ساختن این واژه از سوی فاشیستا...دیدن بیش‌تر
     

        Reza Yousefi بابا اینها حتا هزاره‌های ما را میگن که ترک تبار هستن آخه یکی نیست بگه که هزاره‌ها کجاشان شبیه ترک‌های ترکیه هست خنده‌دار است واقعا بعد برخی‌ از هزاره‌های ما هستن که حرفای اینها را باور می‌کنن و خود را ترک تبار میدانند
      
       

آرش آريایی من يك چيز را نفهميدم؟ اگر قرار باشد كه برادران ازبك و هزاره ترك باشند،پس چگونه اينهمه شاعران پيشين زبان فارسي عاشق و دلباخته حسن تركي بودند و توصيف و تعريف شان دنيارا گرفته بود؟ در حاليكه برادران ازبك و هزاره ما چهره هاي آنچناني و قابل تعريف ندارند. يا اينكه شاعران پيشين دروغ ميگفتند،و ياهم نظريه تكامل داروين بر اين شمار هموطنان ما به صورت معكوس تحقق يافته و به مرور زمان چهره هاي شان تغيير كرده است.

        Saboor Raheel از نظر بنده این واژه بیشترینه بار سیاسی دارد.
       

Andishmand Mohammad شاید ازبک ها ترک باشند، اما هزاره ها قطعاً نه

        Saboor Raheel از دید دوستان پان ترکیست ما، چین و جاپان و کوریا و ویتنام و مغولستان.... همه و همه تورکتباران اند.

        Aziz Arianfar امروزه دیگر چیزی به نام تبار ترک (تورک) وجود ندارد. از دیدگاه علمی، اصطلاح ترکی زبان (تورکی زبان) ها مورد اجماع دانشمندان علم انتروپولوژی و دموگرافی است. به گونه مثال؛ قزاق ها، قرغیرها، ازبیک ها، تاتارها، و ترکمن ها را توده های تورکی زبان می خوانند. نه ترک یا تورک. چون در اصل سپیدپوست با موهای بور و چشمان سبز و آبی بوده اند و پسان ها از سوی زردپوستان اسیمیله شده اند. حتا از نظر زبانی همین اکنون در زبان قزاقی 3000 واژه پارسی هست. در زبان ازبیکی نیم واژه ها پارسی اند.
        آذری ها در اصل از بقایای مادها و پارس های ایرانی یا ایریایی بوده اند که زبان شان پسان تورکی شده است. تازه در همین زبان آذری در حدود 60/70 درصد واژه ها پارسی و عربی اند.
        تورک هایی که در 1400- 1300 سال پیش از کوه هایی آلتایی به سرزمین سامانیان مهاجرت نموده بودند، بیخی با توده های بومی ایریایی یا اریایی آمیخته و به جز از برخی زبان های مخلوط با پارسی، چیزی از آنان نمانده است. کنون تنها ترک های سلجوقی را که در ترکیه بسر می برند، ترک می خوانند. هر چه این هم بیخی مفروض است. چون ترک های غربی یا ترک های ترکیه (سلجوقی ها) پیش از آن به سرزمین ترکیه کنونی بکوچند، سده ها در پشته ایران بسر برده، با توده های ایرانی مخلوط شده بودند و پسان ها پس از رفتن به ترکیه، با کردها، آلبانی ها، سلاوی ها ، پارس ها، ارمنی ها و.... چنان آمیخته اند که تورک خواندن آن ها محرز نیست. با آن هم به گونه مفروض ترک خوانده می شوند.
        در مورد ایرانی بودن یا اریایی بودن کوشانیان، که یادمان های بودا در عصر آنان ساخته شده است، امروزه دیگر هیچ کسی از باستان شناسان، زبان شناسان و انتروپولوژیست ها شک و تردید ندارد.
        در مورد اریایی بودن یا سپیدپوست بودن سکایی ها و هون های سپید یا یفتلیان با توجه به مطالعات زبان شناسی و باستان شناسی کنون دیگر هیچ تردیدی در میان دانشمندان نیست.
        اشتباه تاریخی در باره ترک یا زرد نژاد خواندن سکایی ها از آن جا بر می خیزد که تاریخ نگاران عرب با توجه به نزدیکی و تشابه کلمه های تورک و توران به اشتباه هر دو را یکی پنداشته و پس از آن ها مدت ها دانشمندان بسیاری تورانیان را که ایریایی تبار و ایریایی زبان و سپید پوست بودند، تورک تبار پنداشتند. تا این که تحقیقات باستان شناسی و زبان شناسی و تاریخی سده های نزدهم و بیستم ثابت گردانید که آن ها سپیدپوست بوده اند.
        از نظر زبان شناسی زبان های سکایی هیچ ریشه مشترکی با زبان های گروه تورکی ندارد. همچنین از نظر تبارشناسی دو گروه بیخی متفاوت اند.
        اگر باری سری به ویکی پیدیای گوگول بزنیم و ببینیم که ذیل کلمه های سکایی، توران و یفتلیان و کوشیان چه آمده است، متقاعد خواهیم شد که چنین است. هم چنین ببینیم که ذیل کلمه ترک چه نوشته شده است. درست است که زبان ترکی یک زبان گسترده است. اما امروز تنها ترک های سلجوقی کشور ترکیه آن هم به گونه مشروط ترک خوانده می شوند. شما اگر کدام وقتی به ازبیکستان، ترکمنستان، قزاقستان، آذربایجان، تاتارستان یا قرغیزستان سفری داشتید از مردم آن بپرسید که آیا شما ترک هستید؟ ببینید چه پاسخ می دهند. همه به یک زبان به شما می گویند که ما ترک زبان هستیم . زبان ما از گروه زبان های خانواده ترکی است.
        اما از نظر تباری اشتباه بزرگی است که قزاق ها یا قرغیز ها را ترک بگوییم. برای نمونه قزغیز ها و قزاق ها در اصل اریایی یا سپیدپوست بوده اند که با گذشت زمان از سوی چینی ها، مغول ها، اویغورها، ترک ها و... اسیمیله شده اند و زبان شان ترکی شده است. اما اگر آنالیز دی ان ای شوند، شاید خون ترکی در بدن شان بسیار ناچیز باشد. اتفاقا خون چونغارها بارها بیشتر است. به هر رو، این ها مطالب بسیار پیچیده علمی اند که دایره علوم زبان شناسی، باستان شناسی، انتروپولوژی، و.... در بر می گیرند.
        اگر به راستی می خواهید در باره ترک ها مطالب دقیق علمی بخوانید، کتاب تاریخ ترک های آسیای میانه نوشته پروفیسور بارتلد را بخوانید. در باره ترک ها صدها کتاب نوشته است. حال اگر تاریخ های جعلی پان ترکیست ها را کنار بگذاریم، ده ها اثر مستند علمی هم هست. تاریخ متاسفانه نه تنها در ایران در عصر پهلوی جعل شده است. جعل تاریخ در افغانستان ده بار بدتر از ایران است. اما به آن اندازه که تاریخ ترکیه را جعل کرده اند، در ایران چهارم یک آن را نکرده اند. ترکستان یک اصطلاح متاخر است که پس حمله تیمور لنگ معمول شده بود. پیش از آن اصطلاحات تاریخی بلخ و تخارستان و سغد و پاردریا و... راوج داشت. ترکستان یک اصطلاح سیاسی بود که امروز دیگر از میان رفته است.

        Aziz Arianfar این بود دیدگاه های پذیرفته شده. دیدگاه شخصی خودم چنین است که حتا اصطلاح تورکی زبان هم چندان دقیق نیست. اصطلاح جامع تر گروه زبان های آلتایی یا کشورها و تبارها و اقوام دارای گروه زبان های آلتایی است. برای نمونه ، در زبان قزاقی 3000 واژه پارسی دری، 6000 واژه عربی راه یافته به زبان قزاقی از راه پارسی و نزدیک به 10 هزار واژه علمی- فنی روسی به کار می رود که نزدیک به دو سوم واژگان را می سازد. یک سوم دیگر واژه های چینی، مغولی، چونغاری و ترکی اند. خال اگر قرار باشد، وزن مخصوص واژگان ترکی را بسنجیم شاید کمتر از 15 درصد باشد. پس چگونه می توان چنین زبانی را ترکی خواند؟ اگر مجموع واژه های پارسی و عربی را در نظر بگیریم، یعنی 9 هزار واژه شاید از شمار واژه های دارای ریشه ترکی بیشتر باشد. عین چیز در باره زبان های قرغیزی و اویغوری صدق می کند.از این رو، بهتر است به جای واژه هایی نادرست ترک تبار و ترکی زبان از واژه های درست ترکی زبان یا گروه زبان های آلتایی کار گرفت.

        Saboor Raheel خدا خیرتان را پیش بیاور آقای آریانفر. چشم به راه مضامین اهانت آمیز و تهدید کننده و پر از لاف و گزاف پان ترکیستها باشید.

        Aziz Arianfar دوست عزیز آقای راحل. من در سی و چند سال گذشته پیوسته سر وکارم با بزرگترین دنشمندان زبان شناس و تبارشناس و باستان شناس کشورهای آسیای میانه بوده است. تازه همین اصطلاح تبار را خودم برای نخستین بار در کتاب افغانستان مسایل جنگ و صلح که به سال 1999 از سوی نشر اندیشه در تهران چاپ شد، در برابر کلمه اتنوس به کار بردم که بی درنگ از سوی فرهت=نگستان ایران پذیرفته شد. حال اگر کسانی در صدد دشنام دادن و ناروا گفتن و ناسزا گفتن باشد، باکی نیست. اما اگر مردانی پیدا شوند که به راستی اهل اندیشه و منطق باشند پیشنهاد من به آنان چنین است، بیایید به قزاقستان، قزغیزستان، روسیه و ازبیکستان می رویم. البته هزینه سفر را باید بپردازند. من ایشان را با رییسان انستیوت های زبان شناسی این کشورها و اکادمیسین های بزرگ آشنا می سازم و این زمینه را فراهم می نمایم که خود با آن ها رو در رو سخن بگویند. در غیر آن بکذارید تا می توانند دشنام بدهند. کامگار باشید.

        Aziz Arianfar دوست عزیز آقای بغلانی!
        باید متوجه یک نکته باشیم و آن این که یکی بحث های عمومی است و یکی هم مسایل دقیق علمی.
        «مردم» یک واژه عام است. اتنوس یا تبار یک واژه علمی دارای مفهوم دقیق علمی و تعریف مشخص و معین است.
        اگر می گوییم قزاق تبار یا قرغز تبار یا ازبیک تبار یا ترکمن تبار، سر و کار ما با اتنوس هایی است که متشکل بر توده های مشخص و معین و اقوام تعریف شده و شناخته شده است.
        زبان های شان هم نام های رسمی خود را دارند: قزاقی، قرغیزی، ازبیکی، ترکمنی و....
        از دیگاه علمی این اقوام آمیزه یی اند از سپیدپوستان ایرانی و سلاوی و اعراب و نیز زردپوسستان چینی، مغولی، تورکی و چونغاری.
        از دیدگاه زبان شناسیک هم زبان های شان جزو خانواده زبان های گروه آلتایی یا تورکی است. در این حال به هیچ رو نمی توان آن ها را ترک، ترک تبار یا ترک زبان خواند. آن ها قزاق، قریز، ازبیک و ترکمن اند و تورکی زبان. یعنی زبان های شان جزو خانواده زبان های آلتایی یا تورکی است. نه این که آن ها تورک یا ترک زبان باشند. همان گونه که گفتیم، در جهان چیزی به نام ترک تبار و ترک زبان وجود ندارد.
        تنها چیزی که هست، اقوام و تبارهای تورکی زبان (ترکی زبان) یا دریت تر اقوامی که زبان های شان جزو خانواده زبان های آلتایی است.

        Saboor Raheel آریانفر عزیز! ویکیپیدیا یک منبع معتبر عملی نیست. برای معلومات آنی و عمومی یک منبع می تواند باشد اما در دانشگاه های دنیا ویکیپیدیا را کسی اعتبار نمی دهد. در دانشگاههای کلیفورنیا یک شعار است: no drugs, no wikipidia....
     

منبع : برگ ِ  رخنامۀ آقای عزیز آریانفر 

نظرات   

 
-1 #1 کرمی 1393-03-10 07:24
بسیار عالی بود با تشکر لذت بردم
بازگو کردن
 
 
-4 #2 پان ترکیسم 1393-08-07 18:15
روزی خواهد رسید که نسل همه فارس ها و تاجیک ها را منقرض خواهیم کرد
بازگو کردن
 
 
+5 #3 تات جیک 1393-08-15 07:36
پروفسور «مارکوارت» آلمانی واژه‌ی «تاجیک» را سرشته از دو بهر «تا»(= زیرست) و «چیک»(= ادات تصغیر ترکی) دانسته، آن را «زیردست کوچک» معنی کرده است و می‌گوید که ترکان مردم زیردست خود را به این نام مینامیدند ، امروزه نیز دری زبانان با همان نام «تاجیک» که از سوی همسایه‌های ترکشان به آن‌ها داده شده است، نامیده می‌شوند.

دربارة اصل ونسب قوم تاجیک نظرهای گوناگونی مطرح شده است ، از جمله : فرزندعرب که در عجم زاده و بزرگ شده است ، و طایفة غیرترک (برهان ، ذیل «تاجِک »؛ شاد؛ غیاث الدین رامپوری ؛ علی اکبر نفیسی ، ذیل مادّه )،
نام قومی از ترکها (سامی ، ذیل مادّه )، غلامِ آزادی که کشاورز باشد (علی اکبر نفیسی ، همانجا)
محمد یوسف خان در تاریخ یوسفی ، تاجیکها را مغول دانسته است ، .
همچنین تازک مخفف تازیک یا تاجیک است که ترکان به دری زبانان اطلاق می کرده اند (بیهقی ، ج 2، ص 520)
عده‌ای از دانشمندان غرب و چند تن از دانشمندان روس بر اساس شکل فارسی میانه واژهٔ تاجیک یا تازیک به معنای «عرب» نام تاجیک را نیز به عرب نسبت داده‌اند.
و . . .
جالبه تاجیکانی که خودشون رو آریایی مسنامند ولی کمترین شباهتی به آریایی های ایرانی یا آلمانی ندارند ، راجع به تبار سایرین اظهار نظر میکنند !!!
بازگو کردن
 
 
-1 #4 علیزاد 1394-05-14 18:48
خدا جهان را از اهریمنی به نام پانترکیست دور سازد. که مایه ویرانی و نابودی است.
بازگو کردن
 
 
0 #5 فرهاد از ایران 1394-08-17 17:04
نقل کردن پان ترکیسم:
روزی خواهد رسید که نسل همه فارس ها و تاجیک ها را منقرض خواهیم کرد

شما اگه یکم غیرت داشتید بعد از 29 سال کشور آرتساخ (قره باغ) را آزاد کرده بودید.
بازگو کردن
 
 
-2 #6 فرهاد از ایران 1394-08-17 17:11
ایمان داشته باشید کسی که با نام جعلی (تات جیک) کامنت نوشته است،همان پانترک نادانی است که پیشتر با نان (پان ترکیسم) کامنت نوشته است.

این روش کار پانترک هاست،هر پانترک نادان با هزاران نام گوناگون کامنت می نویسد و گمان می برد که مردم جهان متوجه این موضوع نمی شوند.

جعل کردن تاریخ و واژه ها نیز روش دیگر پانترک هاست.

اصلا مگر شما ترک های ترکیه کوچکترین شباهتی به ترک های مغلستان و قزاقستان دارید که ادعای ترک بودن می کنید؟؟؟
بازگو کردن
 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

مطالب دیگر

برگ تاجیکان در رخنامه

 

 

 

 

 

 

تاجیکان در قرن بیستم

پایگاۀ آزاده گان تاجیکستان

خبرها و نوشتارها در بارۀ تاجیکستان، در پایگاۀ آزاده گان . ببینید :


 

| + - | RTL - LTR
برای حمایت از ما امتیاز دهید