سخنرانی لطیف پدرام ( کامل، با ماجرای اخلال)

زنده گیــنـامـــۀ مسعود بزرگ ( رح )

سخنان آموزنده از مسعود بزرگ(رح)

تاریخی

نوشته شده توسط پایگاه تاجیکان
اخبار
نمایش از 15 آذر 1393
پرینت

جنبش 16 قوس فراموش نمی شود

یادداشتی از : پایگاه تاجیکان .

امروز شانزده هم قوس / آذر ، سال 1393 هجری خورشیدی است. یکسال پیش در همین روز، در شهر کابل یک خیزش بزرگ مدنی شهروندان غیر پشتون اوغانستان  را شاهد بودیم. به ویژه ، جوانان مبارز تاجیک در برپایی و رهبری جنبش شانزده هم قوس نقش برازنده و چشمگیر داشتند.



چرا جنبش شانزده هم قوس یک حنبش فراموش ناشدنی است ؟

به خاطری که در تاریخ دو صد هفتاد ساله " اوغانستان" برای نخستین بار هزاران نفر به خاطر دفاع از هویت قومی خویش به خیابان ریختند و دست رد به سینه فاشیزم اوغانی کوبیدند و با صدای بلند گفتند که : ما اوغان نیستیم !
بیشتر از پنجهزار نفر گردآمدن و راهپیمایی کردن و چنین شعاری را سر دادن در کشور فاشیزم زده اوغانستان در تاریخ دو صد و هفتاد ساله اش بی سابقه بود. فاشیست های پشتون که در تیلویزیون " ژوندن " به همه مردمان بومی سرزمین ما توهین کرده بودند و غیر پشتونها را " حرامی " و از جایی دیگر آمده و بی غیرت خطاب کردند، به سوراخ ها پنهان شده بودند و با پخش نوار های ویدئویی از مردم پوزش خواستند. همین جنبش شانزده هم قوس باعث شد که کلمه " افغان" از شناسنامه پیشنهادی حذف گردد. جنبش تاریخی شانزده هم قوس به فاشیست های اوغان روشن ساخت که افزون خواهی و تبعیض و تعصب و قبیله پرستی و فاشیزم اوغانی کارد را به استخوان مردمان غیر پشتون رسانده است و پس از این تاجیکها و دیگر ملیتها در برابر لگام گسیختگی  پشتونیست های کور مغز و بی منطق بی تفاوت و آرام نخواهند بود.
کوشیدیم که بخشی از جزئیات چکونگی آغاز جنبش 16 قوس و جریان راهپیمایی و حضور مظاهره کننده گان در دو مجلس پارلمان اوغانستان و سخنانی که در آنجا بیان کردند و مسایل دیگری را خدمت خواننده گان گرامی پیشکش کنیم ، اما متاسفانه تا همین لحظه موفق به انجام این کار نشدیم .در آینده ، کار های در این زمینه خواهیم کرد.

ما ، خاطرۀ جنبش شانزده هم قوس را گرامی میداریم و باور داریم که شعار و پیام آن روز دیگر هرگز از یاد مان نخواهد رفت و در برابر " اوغان سازی " های پشتونیستها با استواری خواهیم ایستاد.

زنده باد عدالت و آزادی!

مرگ بر فاشیزم اوغانی !

پایگاه تاجیکان

16 قوس / آذر سال 1393
هفتم دسامبر سال 2014

توجه : برای بزرگ ساختن تصویر، روی آن فشار دهید. سپاس .

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

مطالب دیگر

برگ تاجیکان در رخنامه

 

 

 

 

 

 

تاجیکان در قرن بیستم

پایگاۀ آزاده گان تاجیکستان

خبرها و نوشتارها در بارۀ تاجیکستان، در پایگاۀ آزاده گان . ببینید :


 

| + - | RTL - LTR
برای حمایت از ما امتیاز دهید