سخنرانی لطیف پدرام ( کامل، با ماجرای اخلال)

زنده گیــنـامـــۀ مسعود بزرگ ( رح )

سخنان آموزنده از مسعود بزرگ(رح)

ادبیات

نوشته شده توسط ایمان میرزایی
اخبار
نمایش از 05 فروردين 1390 بازدید: 6945
پرینت

 

زشهنامه بشنو که ایران کجاست
ززردشت و رستم کجا زادگاست
مگو هرکجایی تو داری نشست
همه نامداران ازان تو هست
به هوشنگ و کاووس و جمشید شاه
که بد کاخ شان بلخ و تخت و کلاه

ایران شاهنامه کجاست ؟

از : ایمان میرزایی .


زشهنامه بشنو که ایران کجاست
ززردشت و رستم کجا زادگاست
مگو هرکجایی تو داری نشست
همه نامداران ازان تو هست
به هوشنگ و کاووس و جمشید شاه
که بد کاخ شان بلخ و تخت و کلاه
تمدن زپامیر  تابنده شد
سراسر جهان را پراکنده شد
ندانی که سینا برامد زبلخ
بجوییده درمان و داروی تلخ
زبیرونی هم گر بیاید نوشت
زغزنی  نماید سر سرنوشت
چنین خواند فردوسی ایران خویش
زبلخ و سمنگان قلم برده پیش
چه کابل چه زابل و ان بامیان
همه جای ایران و جای کیان
همه جای ایران بود اشکار
به گیتی نماند یکی  ماندگار
چه بهتر که پنهان  نماند سخن
حقیقت  بگویید ای مردو زن

 

2


نویسم کنون هرچه یاد آورم
سخن های در واژه شاد آورم
نوشتم چو روزی نباشم اگر
پدر چون نماند نباشد پسر
نوشتم که ماند به نسلان دور
برم نظم خود با خودم سوی گور
چه بهتر که ماند سخن یادگار
به هر خشت خام و به بید و چنار
هر ان چیز دیدم به چشمم کنون
اگر استوار و اگر واژگون
پی افگندم این واژه های سپید
که هرگز نلرزد  زباد شدید
زکردار  ناپاک این روزگار
زجنگ پر از دود نابردبار
زسرما و گرما و زخم تبر
نمانم تو را لحظه یی بیخبر

نظرات   

 
+1 #1 شرف الدين شرفيار 1391-09-28 03:54
دولـت و مــلــت 

دولــتــي داريـم بـــه مــانـنـد قـصـاب
مـلـت مـااسـت شــب  و روز درعــذاب

دولــت مــا دولـت  فـاشـيستـي  اسـت
كي توان كردگرگ وميش باهم حساب

دولـتـي داريـم سراپـا غـــرق  فـســاد
مـردم مـا اسـت از او ســيـنــه كــبـاب

يـك دهـه بــگـذشـت خــدايـا تــا بـكـي
بـا وجــود  ايـن هـمــه داد و حــسـاب

پــول هـا را هــمـه غــارت كــرده انـــد
مـلـت مـــا  را بـه  فــقـركــردن مصاب

مـــلــت مـــا مــلــت  بــيــچــاره اســت
خـــون مــلــت را مـكــنــد مـثـل شـراب 

طـالـب مـزدور و كــــرزي  بــاهـم انـــد
بسكـه بــر طـالـب كـنـد بـرادر خـطـاب

ش ش
بازگو کردن
 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

مطالب دیگر

برگ تاجیکان در رخنامه

 

 

 

 

 

 

تاجیکان در قرن بیستم

پایگاۀ آزاده گان تاجیکستان

خبرها و نوشتارها در بارۀ تاجیکستان، در پایگاۀ آزاده گان . ببینید :


 

| + - | RTL - LTR
برای حمایت از ما امتیاز دهید