The News

سپاسنامۀ خانوادۀ مرحوم ظاهر حاتم

تاریخ ایجاد در 11 اسفند 1391 نوشته شده توسط خانوادۀ مرحوم ظاهر حاتم
ROOT
نمایش از 11 اسفند 1391
پرینت


های فقر آلودگان آن گنج باد آورد کو؟

جا دارد از تمام هم‌فکران، هم‌رزمان و دوستان مرحوم محمد ظاهر حاتم که درگذشت این نستوه مرد تاریخ مبارزات عدالت خواهانۀ مردم افغانستان را با مرثیه ها و تسلیت نامه هاشان، ابراز هم‌دردی نموده اند، سپاس‌گزاری و قدردانی نماییم و نیز سپاس ویژه از آقای دهقانپور، مدیر مسوول «سخن‌گاه فراتر از مرز ها» که همۀ تسلیت‌نامه ها را در صفحاتی ترتیب داده وبه تشریک گذاشتند.

با ارادت

خانوادۀ مرحوم محمد ظاهر حاتم

آخرین به روز رسانی جمعه, 11 اسفند 1391 09:03