سخنرانی لطیف پدرام ( کامل، با ماجرای اخلال)

زنده گیــنـامـــۀ مسعود بزرگ ( رح )

سخنان آموزنده از مسعود بزرگ(رح)

تاریخ ایجاد در 02 آذر 1392 نوشته شده توسط سام
اخبار
نمایش از 02 آذر 1392

ریشه‌های ناامنیهای بدخشان از کجا آب می‌خورند؟

نویسنده : سام .
 نا امنی‌های بدخشان اگر پاره ای از ستراتیژی کلان انتقال جغرافیای جنگ  از جنوب به‌شمال و بعداً آسیای میانه باشد؛همان‌ گونه که لطیف پدرام نمایندۀ مردم بدخشان در پارلمان ادعا می‌کند، این مسأله نمی‌توانست از چشم تیز بین رقیبان منطقه‌یی امریکا بدور وبدون عکس‌العمل باقی بماند.

ادامه مطلب: ریشه های نا امنیهای بدخشان از کجا آب می خورند؟
 
تاریخ ایجاد در 22 آبان 1392 نوشته شده توسط غیاثپور کاظمی
اخبار
نمایش از 22 آبان 1392

                                                                               
چهار سال گدشت ، تقریب آن مهلت به سرآمده و دادرس تاريخ، از راه نيامده، به تلخی می پرسد که آيا ما از لحظه به لحظه اين سال های خسته کن استفاده کرده و به ساختن آن نهاد آرزوئی نائل شده ايم؟. همان نهادی که صرفاً درسکوت و بی حرکتی به تماشای انتخابات  ننشيند، بلکه بتواند گلوی بلند آواز ملت جوانی باشد که  چهارسال  پيشتر سخنگوی قابل اعتمادی نداشت و، در بی جرأتی و سازشکاری رهبر قلابی، تن به پذیرش حریف شکست خورده  داد؟

ادامه مطلب: مدعیان اصلاح نظام به مرام مردم خیانت نمودند
 
تاریخ ایجاد در 22 آبان 1392 نوشته شده توسط عزیز آریانفر
اخبار
نمایش از 22 آبان 1392

نین بر می آید که دردی ها و کافری  ها نخستین توده هایی بودند که به گستره افغانستان و هند ساکن شدند.  اما با امواج تهاجمات بعدی بلعیده شدند. از پی آنان، قبایل دارای فرهنگ اندرونفی جوامعی که چونان فئودرفی ها معروف هستند، (بهاراتی ها ؟) به هند سرازیر شدند و تنها از پی آن ها هندواریایی هایی که به نام سیندهو معروف اند، پدیدار گردیدند. 

ادامه مطلب: آریایی ها و ایرانی ها
 
تاریخ ایجاد در 16 آبان 1392 نوشته شده توسط پایگاه تاجیکان
اخبار
نمایش از 16 آبان 1392

گشایش دفتر مرکزی " انجمن خراسانیان" را به همه اعضای آن انجمن و به تمام مردم تاجیک خجسته باد می گوییم. آرزو مندیم که انجمن خراسانیان بتواند در راه تحقق اهداف بزرگ و انسانی خویش گام های استوار بگذارد و در خدمت فرهنگ، زبان و ارزش های پسندیده ما باشد.

ادامه مطلب: گشایش دفتر مرکزی انجمن خراسانیان
 
تاریخ ایجاد در 13 آبان 1392 نوشته شده توسط به روایت دیگر/طلوع
اخبار
نمایش از 13 آبان 1392

کسانی که به مساله " ملت سازی " در اوغانستان علاقمند هستند خوب است که این ویدیو را ببینند و به سخنان شرکت کننده گان گوش دهند.  در این گفتگو ، آقایان عبداللطیف پدرام، عبدالحفیظ منصور و احمدی و لیوال شرکت دارند.

 
تاریخ ایجاد در 10 آبان 1392 نوشته شده توسط زبیر هجران
اخبار
نمایش از 10 آبان 1392

دو شام‌سفر و یک عمر زندگی...

نویسنده : زبیر هجزان

کابل را با تمام آروزهای داشته و نداشته یکجا با گروه از فرهنیگان عزیز کابلی و مزاری، یعقوب یسنا، آثارالحق حکیمی، کاوه جبران، یاسین نگاه، امان پویامک، خسرو مانی، بانو باران سجادی، مجیب مهرداد و عنایت شهیر یگانه شاعری که از بلخ تشریف آورده بودند با جمعی از استاید گرامی، استاد اعظم رهنورد زریاب ، استاد پرتو نادری و استاد جاوید فرهاد به طرف شهر خواجه عبدالله انصاری و جامی هروی ترک گفتیم و رخت سفر بربستیم تا در «جشنواره ادبی هرات» اشتراک کنیم و از شهر زیبای هرات و از فرهنگیان فرهخیته این خطه فرهنگ پرور دیدن نمائیم.

ادامه مطلب: دو شام سفر و یک عمر زنده گی
 
تاریخ ایجاد در 05 آبان 1392 نوشته شده توسط آثار حکیمی/ بی بی سی
اخبار
نمایش از 05 آبان 1392

هر روز از خواب بلند می‌شوی، شبیه دیگر شهروندان جهان لباس می‌پوشی. صبحانه‌ می‌خوری، زن و کودکت را به موتر حامل شان می‌رسانی و خودت راه می‌افتی.

خیابان‌های کابل زیر چرخ موترها/ماشین های آخرین مُدِل، زوزه می‌کشند و رنگ‌ براق موتر‌ها خرابی‌ جاده ها را می‌پوشاند.

ادامه مطلب: امید های پس از 2014 بیشتر از ناامیدی هایش است
 
تاریخ ایجاد در 29 مهر 1392 نوشته شده توسط انجنیر عالم
اخبار
نمایش از 29 مهر 1392


پس از هجوم اعراب وفروپاشی دودمانهای کوشانی ویفتلی آریایی  ، در خراسان پس از اسلام ، تاجیکا ن بنا بر داشتن اکثریت قاطع  نفوس اجتماعی وفرهنګ مسلط درین سرزمین توانستند بلا فاصله در پی شکست اعراب، امپراطوریهای برزګ را بنیاد نهند ( طاهری ، صفاری ، سامانی ، غوری و ...) تشکیل این امپراطوری های بزرګ نشاندهنده آن بود، که اقوام دیګر از لحاظ کمیت نفوس اجتماعی وتشکل سیاسی ،  فرهنګی واجتماعی درین سرزمین  در حدی نبوده اند ، که قدرت سیاسی ایجاد کنند. مصداق دیګر این مساله اینست که تمام اقوام مهاجم بعد ازبه قدرت رسیدن پس از تاجیکان  با وجود داشتن سلطهٔ  سیاسی ، زبان تاجیکا ن را در دفتر ودیوان  پذیرفتند وآنرا وسیله ارتباط از چین تا عراق وهند قرار دادند ودرین فرهنګ مستحیل  شدند .

ادامه مطلب: انتخابات و محرومیت سیاسی و ملی تاجیکان
 
تاریخ ایجاد در 29 مهر 1392 نوشته شده توسط رامش نوری
اخبار
نمایش از 29 مهر 1392

افغانستان؛ کشور تبعیض
رامش نوری
تمهید!
افغانستان؛ کشور تبعیض، وجود تبعیض های قومی، زبانی، سیاسی، اقتصادی، آموزشی و اجتماعی باعث گردید که مقاله هذا را به رشته ی تحریر در آورم.
مقدمه:
تبعیض را می توان در یک کلام خلاصه کرد که جدایی خود از دیگری، اما تبعیض در این بحث کنونی ما به معنای تفرقه اندازی، تحقیر و عدم تساوی حقوق افراد بنابر علل نژادی، زبانی، سیاسی، اقتصادی، دینی، اجتماعی، گرایش جنسی و نقض عضو و عضویت افراد می باشد.

ادامه مطلب: افغانستان کشور تبعیض
 
تاریخ ایجاد در 28 مهر 1392 نوشته شده توسط حاجی محمد محقق
اخبار
نمایش از 28 مهر 1392

یادداشت پایگاه تاجیکان: هرچند که نامۀ آقای محقق بخشی از یک گفتگوی میان هزاره گی است و ما به طور عادی به مسایل ایشان کاری نداریم، اما از آنجایی که در این نامه اشاره های مهمی به مسایل قومی شده است ما این نامه را نشر می کنیم. تاجیک های عزیزما یک کمی توجه کنند که دیگران از روشنفکرش گرفته تا رهبران سیاسی شان چه گونه نگاه قومی دارند و همه موضوعات را از دریچۀ منافع قومی خود می نگرند و به ارزیابی می گیرند ؟ ولی به اصطلاح " روشنفکر" تاجیک و کسانی که در مقام صلاحیتدار ما لمیده اند، می شرمند که نام قوم خود را بگیرند و مسایل را از روزنه منافع قومی تاجیک بررسی و ارزیابی کنند و تاجیک بودن خود را برچسته سازند. تنها چوکی را به نام تاجیک می قاپند ، اما بحث قومی را " شرک " می دانند !

 

ادامه مطلب: محقق : چرا با داکتر عبدالله رفتم ؟
 
تاریخ ایجاد در 24 مهر 1392 نوشته شده توسط پایگاۀ تاجیکان
اخبار
نمایش از 24 مهر 1392

دیروز ، برادران کرزی، عید مردم را به خون انسان ها تر ساختند و قرآن ها را سوختند. در درون کتاب خدا  بم ها را جای گذاری کرده بودند و انفجار دادند.

حالا اگر این قران سوزی را کدام کسی دیگر می کرد، شما می دیدید که اوغانستان و پاکستان شور می خورد و لک ها نفر در خیابان ها می ریختند . اما چون این بار قرآن ها را برادران همتبار آقای کرزی سوختانده اند ، آب از آب تکان نخورد و کسی صدای اعتراض بلند نکرد .

ادامه مطلب: چون پشتون است ، بسوزاند ، مهم نیست!
 
تاریخ ایجاد در 22 مهر 1392 نوشته شده توسط پایگاۀ تاجیکان
اخبار
نمایش از 22 مهر 1392

عید قربان را به همه مسلمانان جهان فرخنده باد می گوییم .

برای مردم تاجیک در هرجای که هستند، روزگار خوش و بی رنج و اندوه آرزو می کنیم . میخواهیم که همه انسان ها، در سراسر گیتی، از بدبختی و تنگذستی و بیچاره گی نجات یابند و بی عدالتی از میان برود . ایکاش آسوده گی و شاد کامی و آرامی نصیب همه انسان هاباشد. ما میدانیم که :

ادامه مطلب: عید مبارک
 
تاریخ ایجاد در 22 مهر 1392 نوشته شده توسط شمس الدین حامد
اخبار
نمایش از 22 مهر 1392

دکترعبدالله"عبدالله"پیروزحتمی انتخابات سال 1393
نظرسنجی نهادپژوهشی ،{itr} وتلوزیون طلوع نشان میدهدکه آقای دکترعبدالله"عبدالله" پیشتازاین نظرسنجی است.
درانتخابات گذشته نیزآقای عبدالله" عبدالله "، پیروز و برنده اصلی آن رقابت هابود.اطلاعات موثقی وجودداردکه دردرون تیم حاکمیت این گفتمان غالب است که دکتر
عبدالله در،انتخابات پیش رو برنده است .

ادامه مطلب: داکتر عبدالله عبدالله پیروز حتمی انتخابات سال 1393
 
تاریخ ایجاد در 22 مهر 1392 نوشته شده توسط عبدالسلام مقیم احمدی
اخبار
نمایش از 22 مهر 1392

 سر زمین خراسان که در جریان دونیم قرن اخیر توسط یک قوم ویایک ملیت  ( گروهای ملیت گرای متعصب عظمت طلب قبیله  ) به کمک و به زور قدرت های استعماری جهان غرض تحقق اهداف استعماری شان بنام افغانستان ( جای افغان ها ) مسما گردیده است. کشوریست متشکل  از اقلیت های قومی و ملیت های  با زبان و فرهنگ  مشخص  . متاسفانه با بی توجهی به  این واقعیت عینی این گروه های عظمت طلب حاکم در قدرت همیشه  تلاش نموده اند  که درین سرزمین در جریان دو قرن اخیر  بدون در نظر داشت عدالت اجتماعی و بدون  در نظر گرفتن حقوق حقه دیگر ملیت ها حاکمیت را به بهانه  اکثریت نا معلوم  به اشکال مختلف گاهی جابرانه و  گاهی هم مکارانه زیر نام وحدت ملی دروغین بالای دیگر ملیت ها تحمیل نمایند

ادامه مطلب: نشانه های از انزوای سیاسی تاجیکان در افغانستان
 
تاریخ ایجاد در 21 مهر 1392 نوشته شده توسط روزنامه جامعه باز
اخبار
نمایش از 21 مهر 1392


گفت‌‌وگوی اختصاصی روزنامه جامعة باز با احمدضیاء مسعود

آقای مسعود، جبهة ملی در موقیعت خویش باقی است!

ما به این عقیده بودیم که برادران جمع شوند و یک ائتلاف از اقوام مختلف افغانستان؛ هزاره‌ها، تاجیک‌ها، پشتون‌ها و ازبک‌ها را به وجود بیاورند. هدف کلی جبهه این بود، وقتی قدرت را به دست بگیریم، این ائتلاف قومی‌را به یک حرکت سیاسی یا حزب سیاسی واحد تبدیل کنیم. منظور من این بود که چگونه می‌توان این هویت‌های قومی‌را به یک هویت سیاسی تبدیل کنیم؟ برای رسیدن به این هدف، ما با برادران حرف‌های زیادی زدیم و گفت‌وگوهایی را انجام دادیم. این گفت‌وگوها را به نفع افغانستان می‌دانستیم و با این کار می‌خواستیم مقدمۀ روند ملت‌سازی در کشور شروع شود؛ یعنی می‌خواستیم هویت‌های قومی‌به هویت‌های سیاسی و ملی تبدیل شود. اما متأسفانه ما هیچ آگاهی از این روند نداشتیم و این هدف، به مقصد نرسید.

ادامه مطلب: گفتگوی تازه با آقای احمد ضیاء مسعود
 
تاریخ ایجاد در 21 مهر 1392 نوشته شده توسط دکتر صفوی
اخبار
نمایش از 21 مهر 1392


درست هشتاد چهار سال قبل از امروز به تایخ 21 میزان 1308 هجری شمسی مطابق 13 اکتوبر 1929 میلادی عهد شکنان مادر زاد تاریخ جنایت قرن آفریدند ، واین روز سیاه سرآغازدرد ورنج های بی پایان ، آغاز مصیبتی که هنوز  زخمهای  کاری  خنجرها ی  نا  مرد ان  تاریخ   درپیکر  جامعه  بلاکش ما مر حم والتیام نیافته است

ادامه مطلب: به یاد خفتگان بی کفن
 
تاریخ ایجاد در 21 مهر 1392 نوشته شده توسط برنامه ژفنا/ تیلویزیون نور
اخبار
نمایش از 21 مهر 1392

دیدن و شنیدن این گفتگو برای همه عزیزانی که به تاریخ سرزمین ما علاقه دارند سودمند می باشد. هرچند که ما به گسترش نام " اوغانستان" به دوره های پیش از تحمیل این نام مخالف می باشیم و متاسفانه بسیاری از صاحب نظران ما در این زمینه توجه ندارند و از تاریخ چند هزار ساله اوغانستان سخن می گویند، در حالیکه اوغانستان یک نام تحمیلی است که سابقه اش بسیار کوتاه می باشد و به هیچ منطق نمی توانیم از " اوغانستان در زمان ماقبل تاریخ " ، اوغانستان در چند هزار سال پیش و .... یاد کنیم. این کار را هرکس به هر دلیلی که می کند درست نیست . از همین برخورد باز  ذهنیتی می سازند که گویی همین نام تحمیلی " اوغان " نیز می تواند برای مردم باشنده در این سرزمین در تمام دوره های تاریخ اش به کار رود و با همین منطق از مولوی گرفته تا ابن سینا و ناصر خسرو و دیگر و دیگران همه را " اوغان "  می بخوانند !

ادامه مطلب: گفتگو پیرامون تاریخ ما از گذشته تا امروز
 
تاریخ ایجاد در 16 مهر 1392 نوشته شده توسط طلوع / یوتوب
اخبار
نمایش از 16 مهر 1392

سخنان آقای فیض الله جلال استاد دانشگاه کابل در بارۀ رهبران تاجیک و فرآیند خودگزینی افراد برای مقام ریاست جمهوری خیلی اعتراض آمیز است و شاید برای شماری از شما عزیزان جالب و شنیدنی باشد .

 

 

 
تاریخ ایجاد در 15 مهر 1392 نوشته شده توسط پایگاۀ تاجیکان
اخبار
نمایش از 15 مهر 1392

فهرست کاندید ها و معاون های شان

کاندید ریاست جمهوری ، معاون اول و معاون دوم .

. عبدالرب رسول سیاف  -   محمد اسماعیل   -  عبدالوهاب
۲. عبدالله عبدالله  -   محمدخان  -   محمد محقق

ادامه مطلب: فهرست کاندیدها و معاون های شان
 
تاریخ ایجاد در 10 مهر 1392 نوشته شده توسط پایگاۀ تاجیکان
اخبار
نمایش از 10 مهر 1392

 

برادران و خواهران تاجیک درود بر شما .

چنانکه می دانید کارزار انتخاباتی در اوغانستان آغاز شده است و گروهبندی ها و صف آرایی ها در حال شکل گرفتن است . سوگمندانه ، قراری که میدانیم جمع شدن سران تاجیک بازهم  بر اساس یک نگرش عمیق راهبردی و برنامۀ روشن نیست ، بلکه بیشتر بر مبنای انگیزه های هنوز نا روشن و با روش های بسیار بدوی، صورت گرفته است که به مشکل می توان به استواری و دوامدار بودن  این گونه " اتحاد " ها امید داشت.

ادامه مطلب: تاجیکان و مساله انتخابات
 
تاریخ ایجاد در 07 مهر 1392 نوشته شده توسط آثار حکیمی
اخبار
نمایش از 07 مهر 1392


گذشته از هر تحلیلی در پیوند به ناآرامی‌های بدخشان، گسترش ناآرامی‌ها در این ولایت نگران کننده است. در پیوند به نا آرامی‌های بدخشان -که تا دو سال پیش، از امن‌ترین ولایت‌های کشور به شمار می‌رفت- گمان‌های مختلف وجود دارد.
یک: بسیاری از مردم، از جمله‌ برخی از نمایندگان بدخشان، گروه‌های تمامیت‌خواه در حکومت را متهم می‌کنند که به خاطر به چالش‌کشیدن انتخابات در مناطق امن مثل بدخشان، می‌خواهند بدخشان نیز نا امن شود.

ادامه مطلب: نا آرامی های بدخشان را دست کم نگیرید !
 
تاریخ ایجاد در 07 مهر 1392 نوشته شده توسط وحید غیاثپور کاظمی
اخبار
نمایش از 07 مهر 1392

 

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا اليه راجعون

خون شهدا همیشه جوشان است و یک لحظه عاملان و آمران جنایت را آرام نمی‌گذارد. حالا که می خواهیم یاد و خاطرات شهدای سال های 57 به بعد را گرامی داریم یعنی  جنایتکه  در حاکمیت حزب  خلق و پرچم صورت گرفته پس  با  قاطعیت باید گفت این تعداد نه «پنجهزار» که حکومت پوشالی کرزی اعلان می کند  که  شاید بیشتر از  «پنجاهزار »انسان بیگناه باشد و این یک  فاجعه بزرگ در تاریخ سیاسی و اجتماعی ما است.

ادامه مطلب: درک غلط ، کشور را به فنا و نابودی سوق داد !
 
تاریخ ایجاد در 06 مهر 1392 نوشته شده توسط درویش دریادلی
اخبار
نمایش از 06 مهر 1392

تاجیک، اوزبیک، هزاره، نظاره کن، نظاره !

نویسنده : درویش دریادلی .

شکسته شدن " ائتلاف انتخاباتی"، از همپاشیدن " جبهه ملی"  و بی سرنوشت شدن جناب احمد ضیاء مسعود را از پیش حدس می زدم و یک رویداد دور از تصور و دور از انتظار برای من نبود. میدانستم که دوستم و محقق برای مقاصد شخصی خود با آقای احمد ضیاء مسعود یکجا شده  بودند و در کارزار معامله گری ها او را در چهاراهی قدرت لیلام می کنند و آقای احمد ضیاء تنها می ماند. من این گپ ها را می گفتم و می نوشتم و برایم زیاد عجیب نیست . اما چیزی که زیاد نمی شد پیشبینی کرد ، جدایی و دوری رشید دوستم و محقق بود .

ادامه مطلب: تاجیک، اوزبیک، هزاره ، نظاره کن ، نظاره !
 
تاریخ ایجاد در 05 مهر 1392 نوشته شده توسط دوستم / صالح
اخبار
نمایش از 05 مهر 1392

یادداشت " تاجیکان " : نامۀ آقای محمد محقق را دیروز نشر کردیم ، اینک پاسخ های را که رشید دوستم و آقای صالح برای محقق نوشته اند به نشر می سپاریم . این مطلب را یکی از دوستداران این پایگاه به دسترس ما قرار داد که از همکاری شان سپاسگزاری می کنیم . خواندن این دو نامه  را به همه عزیزان سفارش می کنیم . سپاس .

ادامه مطلب: پاسخ های رشید دوستم و امرالله صالح به محقق!
 
تاریخ ایجاد در 05 مهر 1392 نوشته شده توسط حاجی محمد محقق
اخبار
نمایش از 05 مهر 1392

 بدون تردید دوستى وهم سر نوشتى حزب وحدت وجنبش ملى ویا همراهى هزاره ها و ازبک ها سابقه طولانى داشته نه یک امر قرار دادى بلکه امر طبیعى وضرورت زندگى است در دورقبلى انتخابات ما وجنبش قرار داد کردیم که یکجا برویم ونیز قرار شد که باتوافق استاد ربانى ازکاندیدا تورى داکتر عبدالله حمایت کنیم که اوراق تکت انتخاباتى داکتر عبدالله روى میز من بود که در آخرین لحظات برادران جنبش خودرا عقب کشیدند وبحث حمایت از کرزى مطرح شد سر انجام بعد ازبحثهاى طولانى تعهد وتوافق نامه شد ولى بعد از انتخابات أقاى کرزى تعهدش را بلعید وما دست خالى ما ندیم ورأى مردم ما تاوان گردن ما شد بهر حال پشیمان نیستیم وپاى تعهد مشترک ایستادیم آنهم بنا به راه کار برادران اوزبک مان که ترکها مشورت داده بود .

ادامه مطلب: محقق: من و جنرال دوستم و عطامحمد نورقرآن کردیم
 
تاریخ ایجاد در 05 مهر 1392 نوشته شده توسط پرگار / بی بی سی
اخبار
نمایش از 05 مهر 1392

مساله روابط تاجیکستان با اوزبیکستان ، یکی از مسایل بسیار حساس و پیچیده ای است سالهاست در باره اش سخن می گویند. چرا در میان آن دو کشور مشکل وجود دارد؟ اوزبیکستان چه میخواهد ؟ وضع تاجیکان در اوزبیکستان چه گونه است؟  و به چند موضوع دیگر در این بحث اشاره هایی شده است که شاید شنیدنش برای برخی از شما دوستان گرامی جالب باشد. به باور و سنحش ما ، دولت اوزبیکستان فاشیستی ترین روش و رفتار را در مقابل تاجیکان دارد. ظلم و فشاری که بر تاجیکان در اوزبیکستان روا می گردد، در هیچ جای دیگر تاجیکان شاهدش نیستند.  هویت و زبان تاجیک ها در اوزبیکستان در حال نابودی است و اختناق حاکم بر تاجیکان ، یک اختناق بی نظیر می باشد.

ادامه مطلب: بحثی پیرامون روابط تاجیکستان و اوزبیکستان
 
تاریخ ایجاد در 05 مهر 1392 نوشته شده توسط daryadeli
اخبار
نمایش از 05 مهر 1392

 

 
تاریخ ایجاد در 01 مهر 1392 نوشته شده توسط عزیز آریانفر
اخبار
نمایش از 01 مهر 1392

نام سرزمین ما از آوان ورد سپیدپوستان ایریایی به این سرزمین، تا پایان پادشاهی دودمان های افسانه یی (اسطوره یی) پیشدادیان و کیانیان، به تایید اوستا «ایریانا ویجه» بوده است. سپس، در دوره مادها (میدی ها)، ماد شده است. در میانه های فرمانروایی دوره هخامنشیان، به پارس تغییر یافته و در دوره ساسانیان به ایرانشهر و سپس به ایران مبدل شده است. یونانیان در آغاز، بخش های میانی آن را و سپس تقریبا سراسر آن را «اریانا» خواندند. در دوره پارت ها یا اشکانیان، در بخش شمال خاوری و خاوری سرزمین ایران، دولتی به نام کیرپاند تشکیل گردیده بود که در آن دودمان کوشانی فرمان می راندند.

ادامه مطلب: نام سرزمین ما چه بود؟
 
تاریخ ایجاد در 31 شهریور 1392 نوشته شده توسط داکتر مهدی / تیلویزیون 1
اخبار
نمایش از 31 شهریور 1392

جناب داکتر محی الدین مهدی که ارادۀ  کاندید شدن برای مقام ریاست جمهوری را دارد، نظر خویش را در بارۀ برخی مسایل بیان می کند :

 

 
تاریخ ایجاد در 30 شهریور 1392 نوشته شده توسط آثار حکیمی
اخبار
نمایش از 30 شهریور 1392وقتی استاد برهان‌الدین ربانی توسط قاصد صلح طالبان به شهادت رسید، حامد کرزی در گفتگو با تلویزیون «نور» گفته بود: «ما از پاکستان می‌خواهیم که در گرفتاری قاتل استاد همکاری کند و قاتل استاد شورای کویته است. کویته‌هم منطقه‌ای است در داخل پاکستان.» حالا ملا عبدالغنی برادر، بنیان‌گذار شورای کویته از بند پاکستان رها شد، شورای عالی صلح از رهایی او استقبال نمود و حکومت کرزی هم او را کلید گم‌شده‌ی صلح می‌داند.این یعنی، هیچ شمردن همه کارهایی که طالبان کرده اند.

ادامه مطلب: "برادر" با اصرار "برادر" آزاد شد!
 
تاریخ ایجاد در 28 شهریور 1392 نوشته شده توسط روزنامه هشت صبح
اخبار
نمایش از 28 شهریور 1392

" حزب دیموکراتیک خلق افغانستان" ، یک حزب جنایت سالار به معنای واقعی آن بود. نامش را به غلط  " دموکراتیک خلق" نهاده بودند، در حالیکه هم ضد دموکراتیک بود و  هم ضد خلق. آن حزب پلید، افغانستان را به یک شکنجه گاه و یک  مسلخ بزرگ تبدیل کرد. یک مشت جنون زده و خردباخته و میهن فروش، به وسیله روسها به قدرت نصب شدند و چنان خون ریختند و آدم خوردند که تا آن زمان مثل و مانندش را کسی ندیده و نشنیده بود.

ادامه مطلب: یک نمونۀ گک از جنایات حزب خلق - پرچم
 
تاریخ ایجاد در 27 شهریور 1392 نوشته شده توسط آثار حکیمی
اخبار
نمایش از 27 شهریور 1392


با فرا رسیدن زمان ثبت نام نامزدان ریاست جمهوری، اکثر چشم‌ها به اتحاد انتخاباتی دوخته شده است. از این که تا هنوز اعضای این جریان در معرفی یک نامزد به نتیجه‌ای نرسیده اند، نگرانی‌هایی ایجاد شده است. این نگرانی‌ها با بلندگرفتن شایعات مبنی بر معاون معرفی کردن این جریان به آقای زلمی رسول از نامزدان حکومت، هر روز بیشتر می‌شود.

ادامه مطلب: مسئولیت و رسالت اتحاد انتخاباتی
 
تاریخ ایجاد در 27 شهریور 1392 نوشته شده توسط رامش نوری
اخبار
نمایش از 27 شهریور 1392

یک گام دیگر برای ایجاد آرمان شهر
امروز 26 سنبله سال 1392، کمیسیون موظف از سوی همبستگی نخبگان شمالی بعد از سپری نمودن چندین هفته رایزنی بالای اساسنامه این شورا، بلآخره با جمعی از نخبگان موافق شدند تا اساسنامه شورای همبستگی نخبگان شمالی را که بر اساس حکم ماده سی و پنجم قانون سازمان های اجتماعی می باشد، آماده سازند. نخبگان شمالی در واقع اولین جلسه ی مقدماتی خویش را با جمع کثیری از نخبگان در یک فضای نخبه اندیشانه و درک متقابل با یک هدف مشخص و همگرایی کلی بر گزار نمود. در واقع نخبگان شمالی تعهد نمودند تا خود مقید به این اهداف نمایند؛

ادامه مطلب: نشست شورای نخبه گان شمالی
 
تاریخ ایجاد در 22 شهریور 1392 نوشته شده توسط عزیز آریانفر / برگ رخنامه
اخبار
نمایش از 22 شهریور 1392

باید متوجه بود که نمی شود همه اقوام مربوط نژاد زردپوست را یکسره ترک خواند.

چگونه می توان مغولان یا تاتارها را ترک خواند؟

آیا شما کدام مغولستانی را یا تاتار را به چشم دیده اید یا با ایشان از نزدیک تماس داشته اید که خود را ترک خوانده باشند؟ ترک خواندن مغول ها مانند این است که هندوها را امریکایی بخوانیم.

ادامه مطلب: باز میگویم که : تورک تبار در جهان وجود ندارد!
 
تاریخ ایجاد در 22 شهریور 1392 نوشته شده توسط پرتو نادری
اخبار
نمایش از 22 شهریور 1392


نصیرمهرین و بازنگری تاریخ
درود برنویسندۀ نستوه، پژوهش‌گر گران ارج عرصه های گوناگون تاریخ و فرهنگ، جناب نصیر مهرین که سال هاست درهفت اورنگ دانش و پژوهش سرگردان است و پیوسته می نویسد، تا آخرین یافته‌های دانشی خود را برای شهروندان  سرزمین گستردۀ فارسی دری پیش‌کش کند.

ادامه مطلب: نصیر مهرین و بازنگری تاریخ
 

صفحه11 از25

<< شروع < قبلی 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 بعدی > پایان >>

مطالب دیگر

حاضرین در سایت

ما 48 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

برگ تاجیکان در رخنامه

 

 

 

 

 

 

تاجیکان در قرن بیستم

پایگاۀ آزاده گان تاجیکستان

خبرها و نوشتارها در بارۀ تاجیکستان، در پایگاۀ آزاده گان . ببینید :


 

| + - | RTL - LTR
برای حمایت از ما امتیاز دهید